روزنامه های کابل:9 حمل؛ استراتژی جدید آمریکا

اعلام استراتژی تازه آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان، در سرخط مطالب و تحلیل های بسیاری از روزنامه های کابل قرار گرفته است.

روزنامه هشت صبح با بررسی این استراتژی نوشته است در آن برخی از مسایل اصلی و مهم افغانستان نادیده گرفته شده است.

هشت صبح به این باور است که مبارزه با طالبان و القاعده بدون ایجاد ساختارهای دموکراتیک و مترقی در افغانستان امکان پیروزی ندارد اما این مسئله به نوشته هشت صبح، در هیچ جای استراتژی جدید آمریکا نیامده است.

در همین حال، روزنامه تاکید کرده که تروریسم، تنها مشکل افغانستان و پاکستان نیست، بلکه با بحث جهانی شدن، به کل بشریت تعلق دارد و این مورد دومی است که به نظر نویسنده، در استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان به آن توجه نشده است.

روزنامه نخست هم به همین موضوع پرداخته و نوشته در استراتژی تازه آمریکا و سیاست های دولت بوش در قبال پاکستان، تفاوت چندانی دیده نمی شود.

روزنامه نخست به این باور است که پاکستان در اولویت برنامه های راهبردی آمریکا قرار دارد و به همین جهت هم آمریکا متعهد شده است تا سالانه برای تقویت نهادهای این کشور یک و نیم میلیارد دلار بپردازد.

روزنامه نخست چنین نتیجه گرفته که آمریکا با ارایه استراتژی تازه خود تلاش دارد تا "راه میان بر" بیرون شدن از افغانستان را تدارک ببیند.

روزنامه راه نجات اعلام استراتژی تازه آمریکا را راهی برای حل مشکلات این کشور ندانسته و نوشته از دیر زمانی سیاست مداران غربی استراتژی های متفاوتی را در این کشور تجربه کرده اند اما نتایج آن چندان مثبت نبوده است.

به نظر نویسنده راه نجات، استراتژی تازه آمریکا نیز مانند استراتژی های قبلی، نیازهای مردم افغانستان را نادیده گرفته و به عمده ترین خواست های مردم این کشور پاسخ نمی دهد.

روزنامه افغانستان اما نوشته که نکات تازه ای در استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان وجود دارد.

به نظر نویسنده، جنگ افغانستان پیش از این تنها بر دوش آمریکا بود اما حالا باراک اوباما با استراتژی تازه خود تلاش کرده تا در کنار متحدان خود در ناتو، پای کشورهای دیگری را نیز وارد قضیه افغانستان کند.

روزنامه در این مورد از کشور خاصی نام نبرده اما به نظر می رسد منظور نویسنده ایران است.

و روزنامه دولتی انیس استراتژی تازه آمریکا را "پاسخ به موقع" برای مشکلات کنونی افغانستان و پاکستان تعبیر کرده و افزوده که باید از این فرصت به سود افغانستان و پاکستان و سایر کشورهای منطقه استفاده شود.