نشریات کابل: دوشنبه ۱۰ حمل

تصمیم دادگاه عالی افغانستان در مورد ادامه کار رییس جمهور کرزی و استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان، از مسایل مهم بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود به تصمیم دادگاه عالی افغانستان در مورد ادامه کار حامد کرزی به عنوان رییس جمهور تا برگزاری انتخابات پرداخته است.

این روزنامه نوشته که اگرچه اعلام این تصمیم، به نگرانی در مورد "خلاء قدرت" در افغانستان پایان داد اما حالا موضوع اصلی در این مورد به نوشته روزنامه، برگزاری شفاف و سالم انتخابات است.

روزنامه افغانستان تاکید کرده که نقش نهادهای ناظر بر انتخابات، از جمله سازمان ملل متحد در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است تا اطمینان حاصل شود که از "امکانات ملی" به نفع جناح خاصی استفاده نمی شود.

روزنامه هشت صبح نیز در مطلبی به همین موضوع پرداخته و در گفتگویی با کبیر رنجبر، عضو مجلس نمایندگان افغانستان، اعلامیه دادگاه عالی را از نظر حقوقی نقد کرده است.

در اعلامیه دادگاه عالی افغانستان، در یک جا به یک قاعده فقهی استناد شده که ترجمه آن چنین می شود: "ابقای همه چیز به حالت سابق".

اما روزنامه هشت صبح، به نقل از آقای رنجبر نوشته که قانون اساسی افغانستان در مورد شرایط مشخص استفاده از قواعد فقهی کاملا صراحت دارد و نمی توان در هر جا و هر مورد از این اصول استفاده کرد.

آقای رنجبر به هشت صبح گفته است: "در مواردی که مساله از قانون و حق است و هیچ ارتباطی به فقه ندارد، نمی توان به فقه مراجعه کرد."

هشت صبح نوشته که دادگاه عالی افغانستان در این مورد از فقه "استفاده سیاسی" کرده است.

این روزنامه در ادامه افزوده که در مورد ادامه کار آقای کرزی بعد از اول جوزا، به تفسیر قانون اساسی نیاز نیست، چون ماده ای از قانون اساسی که به موضوع برگزاری انتخابات می پردازد، قبلا نقض شده و حالا برای جلوگیری از خلاء قدرت به یک تصمیم نیاز است که به نوشته روزنامه اتخاذ این تصمیم از سوی دادگاه عالی افغانستان در شرایطی که حامد کرزی به عنوان رییس جمهور، خود یک طرف قضیه است، می تواند سوال برانگیز باشد.

روزنامه های اصلاح، ویسا و اراده برای دومین روز به استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان پرداخته و از زاویه های متفاوت آن را بررسی کرده اند.

روزنامه ویسا نوشته که آمریکا از یک سو به پیاده کردن برنامه های غیرنظامی برای کاهش نا امنی ها در افغانستان تاکید می کند و از سوی دیگر، هر روز به تعداد سربازان خود در افغانستان می افزاید.

روزنامه اراده این سوال را مطرح کرده که استراتژی جدید آمریکا، تا چه اندازه خواهد توانست در راستای حل مشکلات افغانها موثر باشد؟

این روزنامه نوشته که راه های عملی برای اجرای برنامه های آمریکا در مورد افغانستان و پاکستان، در استراتژی جدید مشخص نشده است.

اراده افزوده که مذاکره با طالبان میانه رو بخشی از استراتژی جدید است، اما هیچ وضاحتی وجود ندارد که چگونه این طالبان میانه رو شناسایی خواهند شد و نیز اینکه زمینه های عملی اجرای این مذاکرات چگونه فراهم خواهد شد.

این روزنامه همچنین از کمک مالی آمریکا به پاکستان انتقاد کرده و نوشته که "پاکستان هم شورش زایی می کند و هم از آنانی که برای مقابله با آن آمده اند، باج می گیرد."

مطالب مرتبط