آگهی استخدام دفتر بی بی سی در کابل

دفتر بی بی سی در کابل به تعدادی تهیه کننده ( پرودیوسر ) برای برنامه های دری خود نیاز دارد.

بی بی سی برای افغانستان روزانه به زبانهای پشتو و دری برای افغانستان و منطقه برنامه دارد. این برنامه ها شامل خبر و مسائل جاری، برنامه های اجتماعی، فرهنگی و تفریحی است.

به عنوان تهیه کننده، وظیفه شما تحقیق، آماده سازی و تهیه مواد به شکل گزارشهای رادیویی، مطالب قابل نشر بر روی سایت فارسی و دیگر اشکال رسانه ای است.

وظایف دیگر شامل انجام مصاحبه، اجرای برنامه و گردانندگی مباحث خواهد بود.

کار ترجمه و آماده سازی مواد به صورت سریع و صحیح برای پخش رادیویی یا نشر انترنتی نیز شامل وظایف یک تهیه کننده رادیو است.

تهیه کننده برنامه های دری رادیو باید به زبان دری، به عنوان زبان اول خود تسلط کامل داشته باشد و در عین حال زبان انگلیسی را نیز در سطح عالی بداند.

بر علاوه، فهم عمیق مسائل جاری افغانستان، منطقه و جهان و درک بازار رسانه ای در منطقه نیز ضروری است.

تهیه کننده رادیو باید در سطح لیسانس یا معادل آن تحصیلات داشته باشد و داشتن تجربه مربوط به فعالیتهای روزنامه نگاری یک امتیاز مهم در استخدام به حساب می آید.

همچنین مهارت در استفاده از کامپیوتر، تایپ دری و همچنین دانش و تجربه استفاده از انترنت و توانایی لازم برای تطبیق در محیط کاری پویا و دینامیک از شرایط استخدام تهیه کننده رادیو است.

علاوه بر اینها، داشتن صدای مناسب برای کار در رادیو مهم است.

متقاضیانی که در مرحله اول بررسی درخواست ها انتخاب شوند، به آزمون کتبی و مصاحبه های حضوری دعوت خواهند شد.

اگر فکر می کنید شما واجد این شرایط هستید، برای اطلاعات بیشترو پر کردن فورم درخواستی به این آدرس انترنتی مراجعه کنید:

https://jobs.bbc.co.uk/fe/tpl_bbc01.asp?newms=jj&id=31686&aid=15617