نشریات کابل: چهارشنبه ۱۲ حمل

کنفرانس بین المللی لاهه و استراتژی آمریکا در مورد افغانستان، از مسایل مهم مطرح در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه راه نجات، اجلاس روز گذشته لاهه در مورد افغانستان را مهم دیده و به این بهانه دیدگاه های خود را در مورد پیامدهای این اجلاس بین المللی مطرح کرده است.

در آغاز، راه نجات این سوال را مطرح می کند که آیا اجلاس لاهه از دیگر کنفرانس های بین المللی در مورد افغانستان متفاوت بود؟

به نظر نویسنده راه نجات، با توجه به شرکت کنندگان این کنفرانس، می توان به تفاوت آن با کنفرانس های قبلی اشاره کرد.

نویسنده باور دارد که مشکل افغانستان، مشکل منطقه ای است و تا زمانی که کشورهای همسایه افغانستان ضرورت مبارزه با تروریسم را درک نکنند، اعاده امنیت در افغانستان غیرممکن به نظر می رسد.

روزنامه نخست در سرمقاله خود می نویسد "سلام لاهه" و با این عنوان، محتوای کنفرانس بین المللی هالند را بررسی می کند.

به نظر نویسنده روزنامه نخست، جلب حمایت ایران از برنامه های جامعه جهانی در مورد افغانستان، بزرگترین دستاورد این نشست است که به باور نویسنده، می تواند در دراز مدت برای مشکل افغانستان راه حل عملی جستجو کند.

روزنامه همچنین از تلاش دولت افغانستان برای حمایت "صادقانه" پاکستان از روند تامین امنیت در افغانستان استقبال کرده است.

اما در اخیر، روزنامه نخست نتیجه گرفته است که رئیس جمهور اوباما، تنها با فرستادن "سلام" به این کنفرانس جهانی، بسنده کرده است.

روزنامه چراغ نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه را که قرار است امروز برگزار شود، مهم دیده و نوشته است "ابر قدرت ها نمی توانند معضل منطقه را به شیوه خود حل کنند."

نویسنده چراغ به این باور است که معضل تروریسم تنها در گرو توافق کشورهای منطقه برای ایجاد برنامه واحد در این مبارزه است.

روزنامه اراده از "مرگ سومین رهبر طالبان" در درگیری های افغانستان خبر داده و نوشته گروه طالبان با فرستادن بلند پایه ترین افراد خود در جنگ با نیروهای خارجی در افغانستان، تلاش دارد تا برنده این نبرد باشد.

به نوشته روزنامه اراده، یک تن از فرماندهان ارشد گروه طالبان، در نبردی در منطقه ای سروبی ولایت کابل در یک رویارویی مستقیم با نیروهای خارجی کشته شده است.

روزنامه نتیجه گرفته است که مرگ این فرمانده طالبان می تواند ضربه سنگینی بر بدنه نظامی این گروه در اطراف کابل وارد کند.

روزنامه هشت صبح تقویت ارتش ملی افغانستان را یکی از اولویت های آمریکا خوانده و نوشته در استراتژی تازه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، بر نیرومند شدن ارتش این کشور برای نخستین بار تاکید شده است.

این روزنامه به این باور است که چنین دیدگاهی از جانب آمریکا، می تواند ثبات و امنیت را در افغانستان بهبود بخشیده و این کشور را متکی به برنامه ها و استراتژی های نظامی خود کند.