مین روبی افغانستان با کمبود هزینه روبروست

یک کارمند برنامه مین روبی در افغانستان

مقامات اداره مین روبی سازمان ملل در افغانستان می گویند به دلیل بحران مالی جهان کشورهای کمک کننده از پرداخت پول برای پیش برد برنامه های ماین روبی خود داری کرده اند.

مقام های این اداره ماین روبی سازمان ملل متحد می گویند کمبود هزینه و مشکلات امنیتی، برنامه های مین روبی در افغانستان را باردشواری روبرو خواهد کرد.

در همین حال، رئیس برنامه های مین روبی سازمان ملل متحد نیز به افغانستان آمده تا با بررسی وضعیت مین روبی در این کشور نظریات خود را به سازمان ملل متحد ارایه کند.

افغانستان براساس پیمان اوتاوا، متعهد است که تا سال ۲۰۱۳ تمام مناطق این کشور را از وجود مین پاک شود. محمد صدیق راشد، یک مسئول برنامه مین روبی سازمان ملل در افغانستان می گوید برای اجرای درست برنامه های مین روبی در این کشور، در پنج سال آینده به پنجصد میلیون دلار نیاز است اما کشورهای که تعهد کرده بودند این پول را در اختیار سازمان ملل قرار دهند به دلیل بحران مالی جهان تعهدات خود را عملی نکردند. در عین حال آقای راشد ابراز نگرانی می کند که افزایش ناامنی ها، ادامه مین روبی در بخشهایی از این کشور را با دشواری روبرو کرده است.

او می گوید به دلیل نا مناسب بودن وضعیت امنیتی، گروه های مین روبی این سازمان نمی توانند در بر خی ولایت های جنوبی و شرقی افغانستان به کارشان ادامه دهند.

تا پایان تعهد دولت افغانستان برای پاکسازی مناطق مین گذاری شده پنج سال دیگر باقی است، اما آگاهان هشدار می دهند که اگر مشکلات مالی این برنامه رفع نشود، اجرای این برنامه در زمان تعیین شده، برای افغانستان دشوار خواهد بود.

براساس آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر حدود دو هزار و هشتاد روستای افغانستان از وجود مین پاک نشده است.

براساس این آمار، حدود هفتصد کیلومتر مربع از خاک افغانستان آلوده به مین است و در سال گذشته، تنها پنجاه کیلومتر مربع آن از وجود مین پاکسازی شده است.