قاضی آمریکایی به نفع سه زندانی بگرام حکم داد

سیم های خاردار پایگاه هوایی بگرام، دوم مارس 2009
Image caption حدود 600 نفر در زندان ارتش آمریکا در پایگاه بگرام محبوس هستند

یک قاضی آمریکایی حکم داده است که مظنونان خارجی که در افغانستان تحت بازداشت آمریکا هستند حق دارند برای اعتراض به بازداشت خود به دادگاه های آمریکا مراجعه کنند.

دولت آمریکا می گفت سه بازداشتی خارجی در پایگاه هوایی بگرام از این حق برخوردار نیستند که قاضی جان بیتس این نظر را رد کرد.

دیوان عالی آمریکا سال گذشته حکم داده بود که بازداشتی های ارتش آمریکا در گوانتانامو چنین حقی دارند. وزارت دادگستری آمریکا بعدا گفت افراد تحت بازداشت ارتش آمریکا در پایگاه بگرام افغانستان چنین حقی ندارند.

قاضی بیتس گفت که این دو مورد عملا یکی است.

سه بازداشتی در بگرام به نام های فدی المقاله و امین البکری اهل یمن و رضا النجار از تونس، پس از بازداشت در خارج از افغانستان، برای حداقل شش سال زندانی بوده اند.

حکم قاضی بیتس اکنون به آنها اجازه می دهد که بازداشت خود را در نظام قضایی آمریکا به چالش بگیرند.

یک بازداشتی دیگر به نام حاجی وزیر که افغان است نیز طی شکایتی خواستار آزادی خود شده بود.

اما قاضی بیتس از صدور حکم در باره پرونده او خودداری کرد و گفت که عواقب آزادی احتمالی وی می تواند باعث ایجاد حساسیت در "کشور میزبان" شود.

وی در حکمی 53 صفحه ای نوشت: "بازداشتی های بگرام که شهروند افغانستان نیستند، که در افغانستان بازداشت نشده اند و برای مدت زمانی طولانی - در این مورد بیش از شش سال - بدون فرآیند (قانونی) مناسب محبوس بوده اند" از حق قانونی برای به چالش گرفتن بازداشت خود در دادگاه های آمریکا برخوردارند.

وزارت دادگستری گفت که در حال مرور این حکم است.

'روزی بزرگ برای عدالت'

آدام بروکس خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گوید که این حکم قطعی نیست و فرآیند قضایی مربوط به آن برای مدتی ادامه خواهد یافت.

وکیل یکی از بازداشتی ها گفت "این روزی بزرگ برای عدالت در آمریکاست."

به گزارش واشنگتن پست رمضی قاسم گفت: "امروز، یک قاضی فدرال آمریکا حکم داد که دولت ما نمی تواند مردم را برباید و آنها را در خارج از چارچوب قانونی نگاه دارد."

در حدود 600 نفر در زندان ارتش آمریکا در پایگاه هوایی بگرام نگاهداری می شوند.

مطالب مرتبط