آموزش پلیس افغان برای کاهش خشونت با زنان

زنان افغان
Image caption سازمان های مدافع حقوق بشر می گویند موارد ثبت شده خشونت با زنان در افغانستان در سالهای اخیر افزایش یافته است

وزارت داخله/کشور افغانستان می گوید برای از بین خشونت علیه زنان، برنامه آموزشی را با شرکت افسران و ماموران پلیس زن و مرد آغاز کرده است.

خشونت علیه زنان از چالشهایی است که بسیاری از خانواده های افغان، با آن مواجهند و سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها این گونه خشونت ها را مورد انتقاد قرار داده است.

مقامهای وزارت داخله/کشور افغانستان می گویند در آغاز اجرای این برنامه، ۳۰۰ مامور پلیس را از ولایتهای مختلف این کشور تحت آموزش قرار می دهند و در گامهای بعدی افراد بیشتری را شامل این برنامه خواهند کرد.

این مقامها می گویند آموزگاران داخلی و خارجی ماموران و افسران پلیس را آموزش می دهند.

گل نبی احمدزی رئیس آموزش و پرورش وزارت داخله می گوید در مرحله نخست این برنامه ۳۰۰ مامور پلیسی که در کابل آموزش می بینند، آموخته های خود در در ولایات به همکاران خود منتقل می کنند.

خشونت با زنان در افغانستان مساله ای است که زندگی زنان زیادی را در این کشور با خطرهای جدی از جمله خودسوزی، فرار از خانه، بیماریهای روانی و آسیب دیدگیهای بدنی مواجه کرده است.

برخی از سازمان های مدافع حقوق بشر در افغانستان گزارش داده اند که موارد ثبت شده خشونت با زنان در سال های اخیر در این کشور افزایش یافته است.

این که برنامه جدید وزارت داخله افغانستان تا چه حدی می تواند به کاهش خشونت با زنان کمک کند، هنوز پاسخ مشخصی وجود ندارد، اما آغاز این برنامه خود کار مثبتی در این مورد شمرده می شود.

فریده، یکی از ماموران پلیس زن در شهر کابل می گوید ماموران پلیس زن کوشش می کنند زنان قربانی خشونت را کمک کنند و راه حل هایی را برای نجات آنها بیابند.

وزارت داخله می گوید در حال حاضر ۷۰۰ پلیس زن در سراسر افغانستان فعال است و تلاش برای افزایش شمار آنها ادامه دارد.

مقام های امنیتی افغان معتقدند که سهمگیری زنان در بخش های امنیتی باعث می شود که به مسائل و مشکلات زنان، از جمله خشونت با آنان به گونه بهتری رسیدگی شود.

وزارت داخله افغانستان توضیح نداده است که ماموران پلیس چه آموزش هایی ویژه ای را می بینند و این آموزش ها چگونه می تواند به کاهش خشونت علیه زنان کمک کند، اما آن ها امیدوارند با اجرای برنامه جدید موارد خشونت علیه زنان کاهش یابد.

مطالب مرتبط