کمکهای سازمان ملل به افغانستان افزایش می یابد

نشست مشترک مقامات برنامه توسعه و عمران سازمان ملل و دولت افغانستان در کابل
Image caption مقامهای برنامه توسعه و عمران سازمان ملل می گویند کمک های این اداره تا چهار سال آینده ادامه خواهد یافت

مقامات اداره توسعه و عمران سازمان ملل در افغانستان می گویند کمکهای این اداره به این کشور ظرف سالهای آینده افزایش خواهد یافت.

در نشستی که با شرکت مقامات اداره توسعه و عمران سازمان ملل (UNDP) و نمایندگان افغانستان برای بررسی کارکردهای این سازمان در کابل برگزار شد، یک مقام ارشد اداره توسعه سازمان ملل اعلام کرد که همکاریهای این اداره با دولت افغانستان تا سال ۲۰۱۴ ادامه خواهد یافت.

مسئول بخش افغانستان در دفتر مرکزی اداره توسعه و عمران سازمان ملل در نیویورک می گوید این اداره برنامه جدیدی را برای ادامه این همکاریها روی دست گرفته است.

آقای مورالی گفت: "اداره توسعه و عمران سازمان ملل برنامه کاری جدیدی را برای چهار سال آینده روی دست گرفته است که از سال ۲۰۱۰ آغاز می شود و تا سال ۲۰۱۳ ادامه خواهد یافت."

او افزود: "این برنامه در ماه جون برای تصویب به دفتر مرکزی فرستاده خواهد شد. اگر این استراتژی تصویب شود، برنامه های ما تا سال ۲۰۱۴ ادامه خواهد یافت و یک ملیارد دلار اضافی برای اجرای این برنامه ها در چهار سال آینده اختصاص داده شده است."

به گفته مقامات سازمان ملل، برنامه های این اداره عمدتاً در زمینه های قفرزدایی، ارتقای ظرفیتهای کاری کارمندان دولتی و توسعه حاکمیت دموکراتیک در محلات متمرکز خواهد بود.

آنها می گویند در سالهای آینده تلاش خواهند کرد مسئولیت کارها در داخل افغانستان را به عهده افغانها بگذارند و از شمار مشاوران خارجی در این کشور بکاهند.

مقامات حکومت افغانستان می گویند از کارکردهای اداره توسعه و عمران سازمان ملل در این کشور تا اندازه ای راضی هستند اما می گویند انتظار دارند در سال های آینده همکاریهای این نهاد افزایش یابد.

عنایت الله نبیل رئیس اداره امور اقتصادی وزارت خارجه افغانستان می گوید انتظار دارد این همکاری ها بیشتر از این توسعه یابد .

آقای نبیل گفت: "درخواست ما ادامه فعالیت اداره توسعه ای سازمان ملل به پیمانه وسیعتر و موثرتر است."

اداره توسعه و عمران سازمان ملل از سال ۲۰۰۲ به این سو حکومت افغانستان را در بخشهای بهبود کاری ادارات دولتی، ایجاد شوراها، خلع سلاح افراد مسلح و اصلاحات اداری کمک کرده است.

این اداره در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی در این کشور نیز نقش اساسی داشته است.

با وجود این مقامات سازمان ملل متحد می گویند، ایجاد یک سیستم رسیدگی به حوادث طبیعی، دسترسی کامل به ولایات و مناطق دور دست و کاهش فقر، از اهدافی بوده که به آنها به صورت کامل دست نیافته اند.

مقامهای سازمان ملل می گویند در آینده تلاش خواهند کرد در این زمینه ها توجه بیشتر صورت گیرد.

مطالب مرتبط