تلاش برای 'بهبود' خدمات حمل ونقل در کابل

شهر کابل
Image caption برای رفع مشکل حمل و نقل در کابل به دوصد عراده بس/ اتوبوس نیاز است در حالی که به گفته آقای فاروقی در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها 750 عراده بس که متعلق به وزارت ترانسپورت است، کار می کنند

وزارت ترانسپورت /حمل و نقل افغانستان می گوید تلاش های تازه ای را برای معیاری کردن و بهبود خدمات ترانسپورت شهری در کابل آغاز کرده است.

مقام های این وزارت می گویند به همین منظور، کمیسیونی را در هماهنگی با شهرداری کابل و ریاست ترافیک این شهر تشکیل کرده اند تا ایستگاه های مخصوص بس/اتوبوس های شهری را تنظیم کنند و راه حل هایی را برای سایر دشواری های ترانسپورت شهری در کابل جستجو کنند.

یکی از راه حل ها، به گفته حمیدالله فاروقی، وزیر ترانسپورت افغانستان، سهم دادن به بخش خصوصی در زمینه بهبود وضعیت ترانسپورت شهری است.

آقای فاروقی می گوید تلاش دارند به بخش خصوصی اجازه داده شود تا به عرضه خدمات ترانسپورتی بپردازد.

افزون بر این، وزیر ترانسپورت افغانستان می گوید تعداد بس های شهری در کابل کم است و این موضوع مشکلی را در زمینه حمل و نقل در پایتخت ایجاد کرده است.

او گفت تنها برای رفع مشکل حمل و نقل در کابل به دوصد عراده بس/ اتوبوس نیاز است در حالی که به گفته آقای فاروقی در حال حاضر در سراسر افغانستان تنها 750 عراده بس که متعلق به وزارت ترانسپورت است، کار می کنند.

آقای فاروقی در حالی از تلاش برای افزایش تعداد بس های شهری در کابل سخن می گوید که موجودیت هزارها عراده موتر خودرو در این شهر، گشت و گذار در خیابان های کابل را با دشواری های زیادی روبرو کرده است.

تعداد موترهای موجود در شهر کابل، بسیار بیشتر از ظرفیت خیابانهای این شهر است و در عین حال، بسیاری از راه های اصلی شهر کابل نیز به دلایل امنیتی و یا به دلیل موجودیت دفاتر و ساختمانهای مربوط به دولت افغانستان و یا سازمانهای خارجی در آن، به روی ترافیک بسته است.

علاوه بر این، نبود علایم و نشانه های راهنمای ترافیکی در خیابانهای کابل و نا آشنایی شماری از رانندگان با اصول و قواعد رانندگی، وضعیت را بدتر کرده است.

با این حال، در برنامه های جدید وزارت ترانسپورت افغانستان برای حل مشکلات حمل و نقل در کابل، به چگونگی رفع دشواری هایی از این دست اشاره ای نشده است.

مطالب مرتبط