آیا میکانسیم تایید صلاحیت نامزدان انتخابات نیاز به تغییر دارد

سمبود عفو بین الملل

آیا می توان از نامزدی متهمان به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی در انتخابات افغانستان جلوگیری کرد؟

سازمان عفو بین الملل با در نظرداشت نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی افغانستان، توصیه کرده که میکانیسم شفاف و موثری برای تشخیص صلاحیت نامزدها ایجاد شود تا از شرکت افرادی که به گفته این سازمان در نقض حقوق بشر دست داشته اند، جلوگیری شود.

سازمان عفو بین الملل در اعلامیه مطبوعاتی خود گفته که باید از راه یافتن کسانی که "اتهامات معتبر" مبنی بر نقض حقوق بشر یا جنایات جنگی بر آنها وارد است به انتخابات افغانستان جلوگیری شود.

این سازمان میگوید وجود چنین افرادی در پست های انتخابی افغانستان منجر به از بین رفتن اعتماد افغانها به دولتشان و جامعه بین المللی شده است.

از سوی دیگر، براساس قوانین افغانستان، تا هنگامی که فردی از سوی دادگاه رسما محکوم به جرمی نشده باشد، بی گناه محسوب می شود. در برنامه این هفته صدای شما، قوانین و روند انتخابات در افغانستان و همچنین این موضوع را بررسی میکنیم که آیا ایجاد یک مکانیزم شفاف و موثر برای جلوگیری از نامزدی افراد متهم به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی وجود دارد یا خیر.

نظر و سوال تان در این باره را می توانید به این نشانی انترنتی ارسال کنید: dari@bbc.co.uk همچنین می توانید در هنگام پخش برنامه در حوالی هفت شام به وقت کابل هم می توانید به این شماره زنگ بزنید و با صدای خودتان در صدای شمای این هفته شرکت کنید: 00442078360331