روزنامه های کابل:19 حمل؛ مذاکره شورشیان با آمریکا

گزارش هادر مورد مذاکرات گلبدین حکمتیار با دولت باراک اوباما در مورد توافق های صلح در افغانستان، قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و تظاهرات اخیر در شمال افغانستان، از موضوعات مهم بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه نخست در سرمقاله خود زیر عنوان "هولبروک - حکمتیار، بازی های خطرناک پشت پرده" به گزارش برخی رسانه ها در مورد احتمال مذاکرات آمریکا با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی پرداخته است.

نویسنده نخست از قول برخی رسانه ها که از آنان نام نبرده، خبر داده است که یک نماینده گلبدین حکمتیار، به منظور مذاکره با آمریکا، هم اکنون در واشنگتن بسر می برد و نامه ای را از آقای حکمتیار به مقام های آمریکایی تحویل داده است.

روزنامه نخست نوشته که این نامه تاکید شده است که اگر آمریکا زمانبندی خروج نیروهایش را از افغانستان مشخص کند، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار آماده است در ساختار دولت کابل مشارکت کند.

این روزنامه می نویسد: "اگرچه در کارزار قدرت و سیاست افغانستان در سه دهه گذشته، هر نوع جنایتی برای بازی گران این عرصه مجاز بوده و عملکرد جامعه بین المللی به ویژه آمریکا بر محور راهبردهای کلان آنان در منطقه، مصیبت های زیادی را بر مردم افغانستان تحمیل کرده است، اما اکنون که بحث مذاکره با شورشیان به ویژه حزب اسلامی حکمتیار در آجندای دولت افغانستان و هم پیمانان بین المللی اش قرار گرفته، لازم است تا این گفتگوها با دقت و ژرف نگری و با درنظر داشت قربانی های بی شماری که مردم افغانستان به آرمانهای جاه طلبانه و غیرقابل دسترس افرادی مانند حکمتیار داده اند، انجام شود."

روزنامه ویسا نیز در سرمقاله خود به همین موضوع پرداخته و نوشته که تاکید اوباما و دولت افغانستان به مذاکره با گروه های مسلحی که خواستار تامین صلح هستند، می تواند چراغ سبزی به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار باشد.

ویسا نوشته که سفارت آمریکا در کابل، ظرف ماههای اخیر در پی فراهم کردن زمینه های عملی مذاکره با گروه های مسلح مخالف دولت بوده است چون به باور نویسنده، این باور قطعی شده است که نا امنی ها در افغانستان تنها از راه نظامی پایان نخواهد یافت.

با این حال، نویسنده ویسا تاکید کرده که برای عملی مذاکرات و رسیدن به نتایج قابل قبول، نیاز است تا هر دو جناح - هم گروه های مسلح و هم دولت افغانستان و جامعه جهانی - پیش شرط های شان را برای آغاز مذاکرات، مورد بازنگری قرار دهند.

روزنامه راه نجات به انتقادهای که در مورد قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان از سوی رسانه ها و کشورهای غربی صورت گرفته، به شدت اعتراض کرده است.

نویسنده راه نجات، واکنش های جامعه جهانی در مورد این قانون را "مداخله" در امور قانونگذاری افغانستان خوانده و نوشته که افغانستان حق دارد قوانین خود را براساس ارزشها و باورهای رایج در این کشور ترتیب کند و به نوشته روزنامه، نیازی نیست که رضایت کشورهای غربی در این مورد موجود باشد.

این روزنامه پیشنهاد کرده که کشورهای غربی بهتر است در پی حل مشکلات نظامی خود در افغانستان باشند و راه هایی را جستجو کنند که در مبارزه علیه تروریسم در این کشور به پیروزی برسند، نه اینکه ماموریت خود را فراموش کرده و درگیر مسایل فقهی شوند.

روزنامه هشت صبح نوشته است که مردم در ولایات مختلف افغانستان نسبت به عملکرد ضعیف مقامات ولایتی اعتراض می کنند اما به نوشته روزنامه، این صداهای اعتراض در کابل شنیده نمی شود.

هشت صبح به تظاهرات مردم در ولایات بدخشان، غزنی و سمنگان اشاره کرده و نوشته که والیان در بسیاری از ولایات افغانستان، نتوانسته اند رابطه لازم را میان مردم این ولایت و دولت مرکزی برقرار کنند و در انجام کارهای مهم ولایتی نیز ناتوان بوده اند.

مطالب مرتبط