روزنامه های کابل: شنبه، ۲۲ حمل

سخنان اخیر حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر خودداری افغان ها از سفر با قاچاقچیان انسان به خارج از کشور، به صورت گسترده ای در روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

آقای کرزی روز پنجشنبه، ۲۰ حمل/فروردین در سخنرانی هفتگی خود در رادیوی دولتی افغانستان از پناهجویان و کارگران افغان خواست که به گونه غیرقانونی و با قاچاقچیان انسان به خارج سفر نکنند.

هفته گذشته بیش از چهل و چهار پناهجوی افغان، که قصد داشتند برای جستجوی کار از طریق پاکستان به ایران بروند، در نزدیکی شهر کویته در میان یک کانتینر جان دادند.

روزنامه دولتی انیس با توجه به همین سخنرانی آقای کرزی، تاکید کرده است که ایجاد زمینه کار برای جوانان در کشور باید در فهرست اولویتهای کاری دولت و جامعه جهانی در افغانستان قرار داده شود.

به نظر انیس، ایجاد اشتغال در کشور از یک سو از مهاجرت اجباری افغانها به خارج جلوگیری می کند و از سوی دیگر از پیوستن جوانان به گروههای مسلح مخالف دولت پیشگیری خواهد شد.

روزنامه انگلیسی زبان اوت لوک افغانستان هم با توجه به همین موضوع نوشته است که دولت افغانستان به مصیتبت های ناشی از قاچاق انسان توجه کافی نکرده است.

به نوشته روزنامه، پناهجویان افغان با پرداخت پول هنگفت به قاچاقچیان انسان و تحمل مشکلات فراوان به سوی ایران، کشورهای خلیج فارس و اروپا قاچاق می شوند.

این روزنامه در ادامه افزوده است که شماری از این پناهجویان که به ایران می روند، معمولاً به دست پلیس می افتند و مورد شکنجه قرار می گیرند. به نوشته اوت لوک افغانستان بسیاری از آنها به کشور خود زنده برنمی گردند.

روزنامه نخست در مطلب اصلی خود دولت افغانستان را در مورد مشکلات پناهجویان افغان مقصر دانسته و نوشته است که "پناهجویان افغانستان قربانی سکوت شرم آور حکومت" اند.

به نظر نخست "بی توجهی" مقامهای دولت افغانستان باعث شده که کشورهای پناهنده پذیر "هر طوری که دل شان خواست، با پناهجویان افغان برخورد می کنند" و همچنین به عقیده نویسنده این موضوع باعث شده که این پناهجویان از حقوق بین المللی پناهجویان هم برخوردار نشوند.

نویسنده نخست تاکید کرده است که دولت افغانستان با همکاری سازمان ملل، کشورهای پناهجو پذیر و سازمانهای بین المللی حمایت از حقوق پناهجویان، برنامه ای را روی دست گیرند که براساس آن همه حقوق و امتیازات پناهجویان برای پناهجویان افغان در سراسر جهان تامین شود.

روزنامه هشت صبح هم با توجه به سخنان آقای کرزی با لحن تندی نوشته است که بهتر است آقای کرزی از خیر این حرفها بگذرد و در پی یافتن راه حل مشکل اصلی باشد.

به نظر هشت صبح، کارگران و پناهجویان افغان از خطرهای سفر با قاچاقچیان انسان به خوبی آگاهند، اما اگر آنان برای کاریابی با این قاچاقچیان همراه نشوند، در داخل کشور از "گرسنگی" می میرند.

نویسنده از آقای کرزی خواسته است که در این مورد فکر کند که در هفت سال گذشته چقدر زمینه کار را برای مردم فراهم کرده است. به نوشته هشت صبح، حالا وضعیت در کشور طوری است که برای یافتن کار در ادارات دولتی هم باید زبان خارجی بدانی.

روزنامه ماندگار در صفحه نخست شماره امروز خود این پرسش را مطرح کرده است که چرا آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در سفر اخیرش به افغانستان با مقامهای افغان دیدار نکرد.

به نظر ماندگار، خانم مرکل در اعتراض به امضای قانون جنجالی احوال شخصیه شیعیان توسط آقای کرزی، نخواست با رئیس جمهوری افغانستان دیدار کند.

امضای این قانون توسط آقای کرزی، که گفته می شود آزادیهای زنان را محدود می کند، واکنشهای منفی رهبران و رسانه های غربی را برانگیخته است.

به نوشته ماندگار، "اگر میانه آقای کرزی با خانم مرکل شکرآب نشده باشد، پس چه دلیلی می توانست وجود داشته باشد که صدر اعظم آلمان بدون دیدار با مقامات بلندپایه افغانستان دوباره به کشور خود برگردد؟"

اما روزنامه راه نجات در گزارشی مفصل به نقل از آیت الله آصف محسنی، روحانی برجسته شیعه در افغانستان، در واکنش به انتقادهای غربی ها در مورد این قانون نوشته است: "ما باید از غربی ها ایراد بگیریم که چرا حقوق زن در غرب رعایت نمی شود."

راه نجات به نقل از آقای محسنی انتقادهای مقامهای غربی در مورد این قانون را "مداخله" در روند تصویب این قانون دانسته و افزوده است: "مداخله در این قانون از سوی هر کسی باشد، ما آن را مخالف قانون اساسی تلقی می کنیم."

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود با اشاره به جنجالها بر سر تاخیر زمان برگزاری انتخابات و ادامه کار حامد کرزی در کرسی ریاست جمهوری، نوشته است که "پس از اول جوزا (خرداد) مشروعیت نظام و انتخابات مشخص خواهد شد."

به نوشته روزنامه، بر اساس تجربه گذشته، قدرت گروهها و افراد بر سر اقتدار در کشور در انتخابات اثرگذار است و شفافیت روند انتخابات را زیر سوال می برد.

روزنامه تاکید کرده است که برای برگزاری انتخابات "شفاف و بدون زد و بند" در افغانستان پس از اول جوزای سال جاری، که بر اساس قانون اساسی کار آقای کرزی پایان می یابد، باید قدرت سیاسی به یک اداره "بی طرف" انتقال یابد.

مطالب مرتبط