روزنامه های کابل: یکشنبه، ۲۳ حمل

تصمیم مجلس نمایندگان برای استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ و سخنان رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر "فراموشی گذشته دردناک"، در روزنامه های چاپ امروز بیشتر بازتاب یافته است.

روزنامه افغانستان با اشاره به تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر استیضاح کریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ، نوشته در حالی که هنوز روند "حسابدهی حکومت به ملت" به پایان نرسیده، مجلس نمایندگان تصمیم به استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ گرفته است.

روز گذشته، ۲۲ حمل/فروردین مجلس اعلام کرد که آقای خرم را به دلیل عدم اجرای قانون رسانه های همگانی که شش ماه پیش تصویب شد، استیضاح خواهد کرد.

به نظر روزنامه، وزیر فرهنگ با تاکید بر این مطلب که برخی مواد قانون رسانه ها "تحت تاثیر خارجی ها" به تصویب رسیده است، روند قانونگزاری را زیر سوال برده بود.

روزنامه همچنین نوشته است که با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری و "تهدیدهای احتمالی" در برابر رسانه ها، نیاز به وجود قانون رسانه ها بیشتر احساس می شود.

روزنامه هشت صبح هم با اشاره به همین موضوع، نوشته است که مقصر دانستن آقای خرم در عدم اجرای قانون رسانه ها تنها موردی نیست که بتوان از منظر آن او را مورد انتقاد قرار داد. به نظر روزنامه آقای خرم "گلهای زیادی را به آب داده است."

به عقیده هشت صبح، آقای خرم ضمن نداشتن راهبردی برای انجام دادن کار بیشتر فرهنگی و تحول در زمینه فرهنگی، به برخی مسائل حساسیت برانگیز، مانند جنجالهای زبانی نیز دامن زده است.

نویسنده همچنین مجلس را مورد انتقاد قرار داده که "خیلی دیر متوجه این مساله شده است". روزنامه در ادامه افزوده است که مجلس باید در کنار مسائل سیاسی، به مسائل فرهنگی نیز توجه کافی کند.

اما روزنامه اراده اعلام تصمیم مجلس نمایندگان مبنی بر استیضاح آقای خرم، را "وزیر پرانی در بازی تازه قدرت" تعبیرکرده است.

اراده مجلس را مورد انتقاد قرار داده که چرا به "هزاران مورد دیگر قانون شکنی" توسط مقامهای بلندپایه حکومت توجه نمی کند که حالا "پس از شش ماه بر کالبد قانون رسانه ها اشک می ریزد".

روزنامه همچنین این پرسش را مطرح کرده که مجلس چرا در زمانی به "پیچ و تاب مهره های سوخته تیم کاری آقای کرزی" می پردازد که مدت کمی از دوره کاری آن باقی مانده است. به نظر نویسنده، مجلس باید برای پیشگیری از "قانون شکنی دولتمردان" پیش از این اقدام می کرد.

روزنامه چراغ سخنان آقای کرزی در نشست خبری با رئیس جمهوری لهستان در کابل را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

آقای کرزی چهارشنبه گذشته، ۱۹ حمل/فروردین، در این نشست گفته بود که مردم افغانستان می خواهند "گذشته دردناک" خود را فراموش کنند. اشاره او به جنگهای داخلی در سالهای گذشته بود.

روزنامه ضمن طرح این پرسش که آقای کرزی چگونه ذهن مردم را خوانده، نوشته است که رئیس جمهوری با عنوان کردن این موضوع می خواهد برای جذب رهبران طالبان در معادلات سیاسی، برای "طراحان سیاست زمین سوخته مصئونیت اجتماعی کمایی کند".

چراغ همچنین افزوده است که "این شاید درست باشد که مردم افغانستان می خواهند گذشته دردناک را فراموش کنند و خون را با خون نشویند، اما بحث جنایت کاران جدا است."

روزنامه نخست در مطلب اصلی خود درخواست آقای کرزی از مردم برای فراموشی گذشته را "مضحک، غیرعملی و توهین به شعور مردم" خوانده است.

روزنامه همچنین نوشته که رئیس جمهوری به عوض این که هنگام کشف گورهای دسته جمعی بنای یادبود بسازد، بازماندگان قربانیان را به بردباری فرامی خواند.

به نوشته روزنامه اگر رئیس جمهوری از روی "ناگزیری و درماندگی" از مردم می خواهد گذشته را فراموش کنند، بهتر است "ناتوانی" خود را در تامین عدالت "صادقانه" با مردم در میان بگذارد.

روزنامه دولتی اصلاح در سرمقاله خود با اشاره به برنامه جدید اداره توسعه و عمران سازمان ملل برای بازسازی افغانستان تاکید کرده است که "مصرف کمکهای جامعه جهانی از سوی موسسات خارجی و سازمان های غیردولتی باید شفاف باشد."

آن گونه که روزنامه نوشته، مردم توقع دارند همانگونه که جامعه بین المللی به شفافیت در کار ادارات دولتی تاکید می کند، مصارف موسسات خارجی در افغانستان نیز باید شفاف باشد.

به نظر اصلاح شفافیت در کار سازمان های بین المللی و نظارت بر کار آنها از سوی جامعه جهانی اعتماد مردم را به دوستان بین المللی افغانستان بیشتر می کند.

مطالب مرتبط