روزنامه های کابل: سه شنبه، ۲۵ حمل

برگزاری انتخابات و چالشهای موجود بر سر راه آن، از مهم ترین موضوعاتی است که در روزنامه امروز چاپ کابل بازتاب یافته است.

روزنامه هشت صبح در مطلب اصلی خود با اشاره به سخنان هیات مجلس نمایندگان آمریکا در کابل در باره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، پرسیده است که "شفافیت انتخابات چگونه تضمین می شود؟"

اخیراً شماری از اعضای جمهوریخواه این مجلس در دیدار با شماری از نامزدان احتمالی انتخابات افغانستان بر برگزاری "شفاف و عادلانه" این انتخابات تاکید کردند.

به نظر هشت صبح، ناامنی و "ابقای" حامد کرزی در مقام ریاست جمهوری، که گفته می شود یکی از نامزدان انتخابات خواهد بود، شفافیت انتخابات را با چالش مواجه خواهد کرد.

نویسنده در ادامه مطلب در باره برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه در "وضعیت کنونی" در کشور ابراز تردید کرده است.

روزنامه نخست هم در "گپ نخست" خود با توجه به حوادث اخیر در شمال افغانستان و همچنین افزایش ناامنی در جنوب و شرق این کشور، نوشته است که با ادامه این وضعیت دورنمای برگزاری انتخابات "تاریک" به نظر می رسد.

اگر چه نویسنده با اشاره به "روحیه ضد طالبانی در شمال و مرکز کشور" بعید دانسته که طالبان بتوانند مانع برگزاری انتخابات در این مناطق شوند، اما سخنان مقامات ناتو و نیروهای امنیتی در مورد این حوادث را نگران کننده دانسته است.

نخست در ادامه تاکید کرده است که ادارات دولتی، به ویژه نیروهای امنیتی جلو نفوذ شورشیان و تفکر طالبانی در شمال کشور را باید "به هر قیمت ممکن" بگیرند.

روزنامه آرمان ملی حادثه ترور ستاره اچکزی، عضو شورای ولایتی قندهار در جنوب افغانستان را "زنگ خطری" دانسته است که گوشهای آقای کرزی آن را بشنود تا دیگر به طالبان پیشنهاد صلح نکند.

به نظر آرمان ملی، قتل خانم اچکزی نشان می دهد که هزاران نیروی خارجی و داخلی در قندهار نتوانسته اند جلو نفوذ طالبان به این ولایت را بگیرند.

آرمان ملی می نویسد که "ناتوانی" این نیروها باعث شده است که امنیت در قندهار حتی برای کارمندان ادارات دولتی هم وجود نداشته باشد.

روزنامه دولتی انیس مبارزه با فساد مالی و اداری در ادارات دولتی را موضوع سرمقاله شماره امروز خود قرار داده و تاکید کرده است که دولت افغانستان و جامعه جهانی باید در این مورد هماهنگ شود.

انیس رشوه ستانی، ایجاد موانع در اجرای کار مراجعین و اتکای کارمندان دولت به وابستگی به افراد قدرتمند را از اشکال فساد در ادارات دولتی دانسته است.

به نظر انیس، فساد در افغانستان به دلیل ویژگی های خاصی که دارد، تا حال ریشه کن نشده است. نویسنده تاکید کرده است که دولت و جامعه جهانی باید با شناسایی عوامل فساد، مبارزه مشترک را علیه آن به راه اندازند.

مطالب مرتبط