درمان بیماری ایدز در افغانستان

بیماری ایدز

گشایش نخستین مرکز درمان بیماران مبتلا به ایدز در کابل، زنگ خطر را در مورد ابعاد گسترش این بیماری در افغانستان به صدار درآورده است.

به گفته وزارت صحت افغانستان، بیش از 550 تن از افراد مبتلا به این بیماری تاکنون تشخیص داده شده اند و براساس برآورد آن ممکن است شمار واقعی مبتلایان به حدود دو نیم هزار تن رسیده باشد.

به گفته کارشناسان امور صحی، ابعاد واقعی گسترش این بیماری روشن نیست، چرا که در جامعه سنتی افغانستان آگاهی عمومی چندانی در مورد این بیماری و وجود ندارد، و از طرف دیگر مبتلایان احتمالی به دلیل حساسیت موضوع اغلب از مراجعه به مراکز تشخیص و درمان این بیماری خودداری می کنند.

در برنامه صدای شمای این هفته این موضوع را به بحث می گیریم که برای افزایش میزان آگاهی در مورد ایدز در افغانستان چه راههایی وجود دارد، و چگونه می توان مبتلایان احتمالی به ویروس اچ.آی.وی را به مراجعه به مراکز درمانی تشویق کرد.

شیوه تماس با ما:

تلفون: 00442078360331 (فقط هنگام پخش برنامه، 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان)

پیامک: SMS) 00447786208888)

ایمیل: dari@bbc.co.uk