روزنامه های کابل:۳۰ حمل؛ استیضاح وزیر فرهنگ

استیضاح عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ از سوی مجلس نمایندگان از مهترین موضوعهای بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

مجلس روز شنبه، ۲۹ حمل/فروردین آقای خرم را به دلیل عدم اجرای قانون رسانه ها استیضاح کرد، اما با خروج شماری از نمایندگان حامی آقای خرم از مجلس، جلسه بهم خورد و تصمیم گیری در باره رد یا تایید صلاحیت او به روز دوشنبه موکول شد.

روزنامه هشت صبح خروج این نمایندگان را برای "کمایی کردن فرصت برای رقم زدن سرنوشت وزیر فرهنگ به گونه دیگر" دانسته است.

روزنامه با اشاره به این که "بازدیدهای شبانه همیشه موثرتر از تصمیمهای روزانه بوده و نتایج خلاف انتظار به بار آورده"، به این عقیده است که احتمالا تصمیم نمایندگان تا روز دوشنبه در مورد رد یا تایید صلاحیت آقای خرم تغییر کند.

نویسنده همچنین با لحن طنزآمیزی فرستادن قانون رسانه ها به دادگاه عالی برای بررسی "مشکلات فنی" در آن را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است که این قانون در آنجا "باد می خورد تا خنک تر شود و برای استفاده در گرمای تابستان و تب و تاب انتخابات آماده شود."

روزنامه نخست هم در مطلبی با عنوان "حکومت در آستانه از دست دادن خرم" نوشته است که رد یا تایید صلاحیت آقای خرم، "بستگی به تغییرات و چگونگی روند جریانات" تا روز دوشنبه دارد.

اما به نظر روزنامه، تعداد نمایندگان موافق به رایگیری دوباره در باره صلاحیت آقای خرم نشان می دهد که وزیر اطلاعات و فرهنگ بعد از روز دوشنبه دیگر در مقامش نخواهد بود.

روزنامه افغانستان در ستون تبصره امروز خود نوشته است که حکومت به رهبری حامد کرزی در کل از نافذ شدن قانون جدید رسانه ها "رضایت ندارد". به نظر نویسنده، این قانون به همین دلیل با "بی سرنوشتی" مواجه شده است.

افغانستان همچنین نوشته است که این قانون به دلیل این که به احزاب اجازه داشتن رسانه می دهد برای حکومت مایه نگرانی است.

نویسنده در ادامه نوشته است که اگر نمایندگان مجلس به رد صلاحیت وزیر اطلاعات و فرهنگ رای بدهند، کابینه آقای کرزی بار دیگر به چالش کشیده خواهد شد.

روزنامه آرمان ملی در مطلبی در صفحه نخست خود با لحن تندی نوشته است که "ناپدید شدن قانون رسانه ها بازی سیاسی بوده و دست رئیس جمهوری در آن دخیل است".

این قانون در پائیز سال گذشته از سوی مجلس نمایندگان با دو ثلث آرای اعضای این مجلس تصویب شد، اما از سرنوشت آن تا این اواخر که اعلام شد آقای کرزی آن را به دادگاه عالی فرستاده است، اطلاعی نبود.

به نظر نویسنده مطلب، موضوع استیضاح آقای خرم هم در مجلس نمایندگان "دستخوش بازی سیاسی" شده است. نویسنده همچین افزوده است که وزارتهای فرهنگ و عدلیه/دادگستری در مورد اجرای قانون رسانه ها "تعلل و عفلت" کرده اند.

روزنامه ماندگار در مطلب اصلی خود با اشاره به اعلام رسیدگی به اتهامات اعضای شورای ولایتی غزنی علیه والی این ولایت، نوشته است که حکومت با تاخیر در بررسی این اتهامات "وقت کشی" می کند.

روز شنبه مقامهای اداره ارگانهای محلی اعلام کردند که اتهامهای وارده از سوی اعضای شورای ولایتی غزنی علیه عثمان عثمانی، والی غزنی، مبنی بر دست داشتن او در قاچاق سنگهای قیمتی و ناآرامیها در این ولایت را بررسی می کنند.

به نوشته ماندگار، عدم رسیدگی دولت به اعتراضهای اعضای شورای ولایتی غزنی ظرف یک ماه گذشته و برخوردهایی از این دست، باعث "ناامیدی مردم" می شود.

مطالب مرتبط