روزنامه های کابل: دوشنبه، ۳۱ حمل

شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری و نحوه مصرف کمکهای خارجی در افغانستان از موضوعهایی که در روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافته است.

روزنامه ماندگار با اشاره به سخنان اخیر ریچارد هولبروک، نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان در باره انتخابات افغانستان، این پرش را مطرح کرده است که آیا سخنان او مطابق به واقعیتهای انتخابات خواهد بود.

آقای هولبروک گفته بود کشورش در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نه از نامزدی حمایت می کند و با کسی مخالفت. این انتخابات در ۲۹ اسد/تیر برگزار خواهد شد.

به عقیده ماندگار، آمریکا با توجه به تجربه ای که از حادثه یازده سپتامبر به دست آورده، "بعید به نظر می رسد که در انتخابات آینده افغانستان هیچ نظری نداشته باشد و حتی نامزد مشخصی را مد نظر نگرفته باشد و در واقع تمام تصمیم را به مردم افغانستان واگذار کرده باشد."

به نظر نویسنده، در چند سال اخیر نظر جامعه جهانی در باره اتفاقات و جریانهای افغانستان اهمیت زیادی داشته، دشوار است باور کرد که "آمریکا در مورد مساله مهمی مانند انتخابات هیچ نظری نداشته باشد."

روزنامه چراغ شرایط اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را "بازی با کلمات" خوانده و عملی کردن آن را خارج از صلاحیت این کمیسیون دانسته است.

یکی از شرایط نامزدی انتخابات ریاست جمهوری عدم ارتباط نامزدان با "گروههای مسلح غیرمسئول" است. به نظر نویسنده بیشتر نامزدان در گذشته با این گروهها ارتباط داشته و از سوی دیگر اگر طالبان بخواهند در روند انتخابات شرکت کنند، آن گاه کمیسیون چه خواهد کرد.

چراغ به این عقیده است که اگر طالبان "طرف معامله" شناخته شوند، شرایط انتخابات هم تفاوت خواهد کرد. نویسنده در ادامه تاکید کرده است که بهتر بود کمیسیون بجای "بازی با کلمات (وضع این شرایط)، شرایط سیاسی و تعاملات جدید" را بررسی می کرد.

روزنامه نخست هم در مطلب اصلی خود شرایط وضع شده برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را پاسخگوی "وضعیت کنونی افغانستان" ندانسته است.

به نوشته نخست، "بیشتر بازیگران امروز چرخه سیاست در کشور به گونه مستقیم یا غیرمستقیم در تنشهای سی سال گذشته که منجر به کشته شدن میلیونها شهروند کشور شدند، نقش داشته اند."

روزنامه در ادامه تاکید کرده است که روند بررسی پرونده های نامزدان و معیارهای تعیین شده از سوی کمیسیون انتخابات "پاسخگوی الزمات سیاسی افغانستان در شرایط کنونی نیست."

انیس، روزنامه دولتی در سرمقاله خود با توجه به تلاشها برای تامین امنیت انتخابات، نوشته است که شورشیان توانایی های خود را با استفاده از امکانات گوناگون، از جمله وسایل تبلیغاتی بالا برده اند.

انیس تاکید کرده است که برای جلوگیری از تهاجم ستیزه جویان شورشی، باید تواناییهای رزمی ارتش و پلیس ملی افغانستان بالا برده شود. نویسنده تقویت نیروهای داخلی را تنها راه جلوگیری از فعالیت شورشیان دانسته است.

روزنامه دولتی اصلاح با توجه به موضوع بیکاری در افغانستان، تاکید کرده است که برای ایجاد شغل در این کشور، باید طرحهای "زیربنایی و عمرانی زودرس" به اجرا گذاشته شود.

روزنامه با اشاره به آن چه که عدم "برنامه مشخص کاری در برخی ادارات" خوانده، نوشته است که در سال گذشته خورشیدی شماری از وزارتخانه ها نتوانستند که بودجه خود را مصرف کنند.

به نوشته روزنامه، در حال حاضر کل بودجه عمرانی و توسعه ای و نیمی از بودجه عادی افغانستان از طریق کمکهای خارجی تامین می شود، اما نویسنده به این عقیده است که با کار بیشتر بر روی توسعه ظرفیتهای کاری ادارات، بخش زیادی از مشکلات، از جمله کمبود درآمدهای داخلی، حل خواهد شد.

هیواد در سرمقاله خود نوشته است جامعه جهانی و منابع کمک کننده باید برای مصرف شفاف کمکها برای بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان، آنها را در اختیار ادارت دولتی این کشور قرار دهند.

در نشستی که روز گذشته در کابل با شرکت مقامهای افغان و دهها کشور سازمان کمک کننده برگزار شد، هم بر مصرف این کمکها از طریق بودجه ملی افغانستان تاکید شد.

به نظر هیواد، از هشتاد درصد کمکهای خارجی که توسط سازمانهای خارجی در افغانستان مصرف شده، استفاده درست و شفاف نشده است. نویسنده پرسیده است که پاسخ این پولها را، که به تعبیر روزنامه "گم است" چه کسی می دهد.

مطالب مرتبط