استیضاح وزیر فرهنگ افغانستان رای نیاورد

کریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان
Image caption کریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان

جلسه استیضاح عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مجلس نمایندگان، رای کافی نیاورد و آقای خرم به پست خود باقی ماند.

دلیل استیضاح آقای خرم به پارلمان، عدم اجرای قانون رسانه ها پس از تصویب پارلمان و "اظهارات غیرمسئولانه" در مورد مجلس نمایندگان افغانستان بود.

برخی نمایندگان مجلس می گویند، آقای خرم پیش از این در مورد تصویب قانون رسانه ها گفته بود که برخی از مواد این قانون تحت فشار خارجی ها در پارلمان تصویب شده است.

آقای خرم روز شنبه این هفته از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شده بود اما به دنبال دو دستگی در میان نمایندگان در مورد رد و یا تایید صلاحیت آقای خرم به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ، رای گیری به روز دوشنبه بیستم آپریل/ آوریل موکول شد.

با آنکه در روز شنبه، هفتاد و یک نماینده حاضر در مجلس پاسخ آقای خرم به سوالهای شان را قناعت بخش ندانستند و تنها پنجاه و پنج نماینده از ادامه کار آقای خرم پشتیبانی کردند، اما در جلسه امروز، از جمع 123 نماینده حاضر در مجلس، اکثریت آنان به ابقای آقای خرم در پست وزارت اطلاعات و فرهنگ رای دادند.

قانون رسانه های افغانستان از موارد جنجال برانگیزی است که در سالهای اخیر چند بار بازنگری و تعدیل شده است؛ آخرین بار این قانون شش ماه پیش با تغییراتی از سوی مجلس تصویب شد.

اما حامد کرزی، رئیس جمهوری از امضای آن خودداری کرد و آن را به مجلس بازگرداند. مجلس نمایندگان بدون تغییر با دو ثلث آرای نمایندگان بار دیگر آن را تصویب کرد.

به این ترتیب براساس روال قانونی در افغانستان، این قانون دیگر نیازی به امضای رئیس جمهوری ندارد، اما با این حال، این قانون هنوز در جریده رسمی چاپ نشده و رسما به اجرا گذاشته نشده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و نیز وزارت عدلیه (دادگستری) که مسئولیت چاپ آن را در جریده رسمی دارند، در مورد این قانون ابراز بی اطلاعی کرده و می گویند که متن نهایی قانون با فرمان آقای کرزی، هنوز به آنان نرسیده است.

مطالب مرتبط