نشریات کابل:اول ثور؛ استیضاح وزیر فرهنگ

جلسه استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان و مسایلی در رابطه به مبارزه با طالبان در افغانستان، از مطالب اصلی بازتاب یافته در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار استیضاح وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مجلس نمایندگان را بهانه یادداشت اصلی خود قرار داده، و نوشته "وزارت فرهنگ و سایه سنگین خرم"

نویسنده ماندگار، به این باور است که ظرف سالهای اخیر وزارت فرهنگ مروج تبعیض زبانی و نژادی بوده و این مسئله به عقیده نویسنده، برای کشوری مثل افغانستان، می تواند نتایج ناگواری در پی داشته باشد.

ماندگار در ادامه مطب خود می نویسد، وزیر فعلی اطلاعات و فرهنگ بسیاری از شعارها و ارزشهایی را که دولت افغانستان ظرف هفت سال گذشته مطرح کرده بود، زیر سوال برده است.

یکی از این شعارها، به نوشته روزنامه، شعار وحدت ملی بود که در موارد مختلفی به قول نویسنده، از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ نقض شده است.

روزنامه هشت صبح نیز به موضوع ابقای عبدالکریم خرم در پست وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته و به گونه طنز آمیز نوشته، "کارتهای سرخ رنگ بدل کردند."

اشاره نویسنده، ظاهرا به اظهارات روز شنبه برخی نمایندگان در مجلس است که عمدتا به رد صلاحیت آقای خرم تاکید داشتند و کارتهای سرخ بلند می کردند، اما دو روز بعد، همین نماینده ها با بلند کردن کارتهای سبز، به ابقای وزیر اطلاعات و فرهنگ رای دادند.

روزنامه راه نجات مبارزه آمریکا با طالبان را "دروغ بزرگ" خوانده و نوشته آمریکا در پی نابودی مخالفان مسلح دولت افغانستان نیست.

نویسنده راه نجات به اظهارات برخی از مقام های آمریکایی اشاره کرده که خواهان گفتگو و سهیم کردن طالبان در روند سیاسی افغانستان شده اند.

این روزنامه باور دارد که امروز طالبان از موضع قدرت با جهان سخن می گویند و توانسته اند جامعه جهانی را در راستای سیاست خود هماهنگ کنند.

روزنامه نخست از "دوگانگی" سیاست های دولت افغانستان و جامعه جهانی در رابطه به گفتگو با طالبان انتقاد کرده و نوشته، اظهارات اخیر مقام های افغان و آمریکایی نشان می دهد که هیچ کدام از این دولتها، در قبال مسئله طالبان سیاست واحد و انسجام یافته ای ندارند.

روزنامه آرمان ملی با اشاره به گزارشهای مبنی بر نا امنی ها در برخی ولایات شمال افغانستان، نوشته که "طالبان شمال را مانند جنوب می سازند."

نویسنده این مطلب، به نقل از برخی ساکنان ولایات شمالی افغانستان، از جمله قندوز نوشته که افراد مربوط به گروه طالبان در این مناطق افزایش یافته اند و تلاش می کنند این مناطق را نا امن کنند.

مطالب مرتبط