نشریات کابل: چهارشنبه 2 ثور

توافقات صلح دولت پاکستان با طالبان منطقه سوات و "پیشروی" طالبان به سوی اسلام آباد، در کنار سخنان محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران در اجلاس ضد نژادپرستی سازمان ملل متحد، از مسایل مطرح در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح پیشروی طالبان بسوی اسلام آباد را با اهمیت یافته و نوشته پایتخت پاکستان در حال استقبال از بن لادن، رهبر القاعده است.

نویسنده هشت صبح به این باور است که طرح آشتی طلبانه حکومت پاکستان با طالبان، نه تنها به اهدافی که این دولت برای خود متصور بود، دست نیافت، بلکه طالبان مسلح را تا دروازه های اسلام آباد کشاند.

هشت صبح پیشروی طالبان را "زنگ خطری" برای دولت پاکستان توصیف کرده و با توجه به این وضعیت، احتمال "فروپاشی" این دولت را بعید ندانسته است.

روزنامه راه نجات موضوع توافق اسلام آباد با طالبان منطقه سوات را به بررسی گرفته و به گونه طنزآمیز، پیشروی طالبان را به سمت اسلام آباد نتیجه توافق صلح خوانده است.

نویسنده راه نجات در ادامه مطلب خود با اشاره به توافق صلح اسلام آباد با طالبان منطقه سوات، این طرح را ناکام و به دور از آگاهی از اهداف و برنامه های گروه طالبان توصیف کرده است.

اخیرا دولت پاکستان به هدف مهار فعالیت های طالبان در منطقه سوات در مرز این کشور با افغانستان توفقنامه صلحی با این گروه به امضا رساند که به موجب آن به طالبان فرصت داده شد تا نظام متکی بر عقاید شان را در این منطقه پیاده کنند ولی براساس آخرین گزارش ها طالبان پاکستان به هدف تسخیر مناطق دیگر پاکستان به دامنه فعالیت های خود افزوده اند.

روزنامه سروش ملت تدوین استراتژی امنیت ملی برای افغانستان را مهم ترین اولویت دولت این کشور خوانده و در این استراتژی توجه به مسایل سیاسی و فرهنگی جامعه افغانی را مهم دانسته است.

به نظر نگارنده سروش ملت استراتژی امنیت ملی باید بازتاب دهنده اهداف ملی و بین المللی افغانستان باشد تا بتواند به گونه موثر در شرایط افغانستان تطبیق شود.

روزنامه نخست به اجلاس ضد نژاد پرستی سازمان ملل متحد پرداخته و نوشته که ایران در این اجلاس " حضور سنگین داشت".

نویسنده نخست در ادامه افزوده که محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران تلاش کرد حداعظم استفاده تبلیغاتی از این کنفرانس را ببرد. و از سوی دیگر نشان دهد که دولت ایران هنوز نسبت به تمایلاتی که از سوی کاخ سفید برای رفع تنش های سی ساله میان واشنگتن و تهران وجود دارد ، توجه چندانی ندارد.