روزنامه های کابل: یکشنبه، ۶ ثور

آغاز روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از مهمترین موضوعهای بازتاب یافته در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل است.

این روند روز گذشته، ۵ ثور/اردیبهشت رسماً در دفتر کمیسیون انتخابات در کابل آغاز شد.

روزنامه هشت صبح با توجه به همین موضوع، این نگرانی را مطرح کرده است که دراز شدن فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، باعث به میان آمده "مشکلات فنی" و "سر در گمی رای دهندگان" خواهد شد.

بر اساس گزارشهای رسمی، تا حال بیش ۴۳ تن برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ابراز تمایل کرده اند. این آمار نهایی نیست و احتمال کاهش یا افزایش آن تا پایان زمان ثبت نام نامزدان وجود دارد.

به نظر نویسنده، "تعدد نامزدان" باعث خواهد شد که رای دهندگان نتوانند نامزد مورد نظر خود را به سادگی بیابند و آنها در میان نامها و چهره های مشابه نامزدان سرگردان خواهند شد.

هشت صبح همچنین این موضوع را به عنوان یک نگرانی مطرح کرده که ممکن است برخی ها بدون داشتن تجارب و دانش کافی برای ریاست جمهوری خود را از نشانیهای مشخصی نامزد کنند.

روزنامه اراده هم در سرمقاله خود با اشاره به همین موضوع "اصلاح فهرست دراز" نامزدان را یکی از وظایف کمیسیون برگزاری انتخابات افغانستان دانسته است.

روزنامه همچنین تاکید کرده است که در نظر گرفتن شرایط نامزدی از سوی کمیسیون انتخابات بیش از هر چیز دیگر اهمیت دارد و استقلال این کمیسیون هم در گرو همین موضوع است.

اراده مشکلات امنیتی را هم از مسائل مهمی دانسته است که باید به آن توجه جدی شود. نویسنده همچنین تاکید کرده است که "تامین امنیت مطمئن یکی از لازمه های اساسی" برگزاری انتخابات است.

روزنامه ویسا هم در سرمقاله خود مشکلات امنیتی را در برخی مناطق کشور چالشی بر سر راه انتخابات دانسته و پرسیده است که با وجود ناامنی در این مناطق روند انتخابات چگونه در آن جا ها اجرا می شود.

به نظر ویسا، با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مردم گام به گام به سوی آزمون بزرگی نزدیک می شوند- آزمونی که نه تنها سرنوشت آینده مردم را تعیین می کند، بلکه میزان "شعور" آنان را نیز در تعیین سرنوشت شان مشخص می کند.

به عقیده ویسا روزها و شبهای آینده، تا برگزاری انتخابات این موضوع هم ثابت خواهد شد که در وضعیت کنونی زندگی مردم تغییری وارد خواهد شد یا خیر.

روزنامه چراغ سخنان اخیر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر امکان حذف نام شماری از افراد عمده طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

به نوشته چراغ، اخیراً همایون حمیدزاده اعلام کرد که دولت گفتگوها را برای حذف نام شماری از افراد بلندپایه طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل آغاز کرده است.

به عقیده چراغ، اظهارات سخنگوی آقای کرزی نمایانگر "علاقه مندی دولت برای نهادینه کردن فرهنگ معافیت در برابر قانون و باز کردن دهلیزهای فرار برای افراد و گروههایی است که ارتکاب جنایت جزو برنامه های سیاسی و اجتماعی آنها شده است."

روزنامه آمریکا را هم متهم کرده است تلاش می کند نامهای این افراد را از فهرست سیاه سازمان ملل حذف کند، ولی به نوشته روزنامه، اراده آمریکا به تنهایی و بدون موافقت قدرتهای بزرگ دیگر برای حذف این نامها کافی نیست.

چراغ همچنین در ادامه نوشته است که مردم افغانستان نیز فهرست سیاه خود را دارند که حذف هیچ نامی از این فهرست "تابع فشارها و بازیهای سیاسی" قدرتهای بزرگ، گروهها و افراد نیست.

روزنامه آرمان ملی به اوضاع امنیتی پاکستان نگاه کرده و نوشته است که "اوضاع پاکستان به سوی سرنگونی حکومت آصف علی زرداری پیش می رود" و این وضعیت نه تنها برای افغانستان بلکه برای تمام دنیا "خطرناک" است.

به نظر روزنامه، تصرف شهر بونیر به دست طالبان پاکستانی و بازگشت آنان از این شهر، این پیام را به دولت پاکستان داد که "آنها قادرند که با یک یورش کارساز روزی اسلام آباد را هم اشغال کنند."

به عقیده نویسنده آرمان ملی، وخیم شدن اوضاع پاکستان "برنامه کوچکی نیست"، به تعبیر نویسنده، سازمان های اطلاعاتی منطقه ای و جهانی در آن دست دارند و این وضعیت "برای تحقق سیاستهای راهبردی کشورهای خاصی در منطقه و جهان طراحی شده است."

مطالب مرتبط