باز هم تلفات غیرنظامیان در برنامهء صدای شما

با آنکه دولت افغانستان و نیروهای ائتلاف در این کشور بارها از اقدامات جدی برای کاهش تلفات غیرنظامیان سخن گفته اند، اما براساس گزارشها حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت فراه باز هم دهها کشته برجای گذاشته است.

به نظر شما دلیل موفق نبودن اقدامات در جلوگیری از کاهش تلفات غیرنظامی چیست؟ آیا به نظر شما بمباران مناطق مسکونی به ظن اینکه طالبان در آنجا هستند، یا بوده اند، جواز دارد؟ آیا فکر میکنید اینگونه حملات هوایی تاثیر مطلوب را در تامین امنیت و درهم شکستن طالبان دارد؟

منتظر نظرات، و پیشنهادات شما در این زمینه در برنامه صدای شمای این هفته هستیم. میتوانید به ما ای میل بنویسید:

dari@bbc.co.uk

و یا در هنگام پخش برنامه با ما با این شماره تلفن تماس بگیرید: ٠٠٤٤٢٠٧٨٣٦٠٣٣١