نشریات کابل: چهارشنبه ۹ ثور

عدم تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین افغانستان و تایید نامزدی حامد کرزی برای پست ریاست جمهوری، موضوع اصلی مورد بحث در روزنامه ها و نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه ماندگار به بهانه تایید نامزدی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، کارکردهای آقای کرزی در دوره ریاست جمهوری او را بررسی کرده و آن را پر از ناکامی توصیف کرده است.

ماندگار نوشته که در افغانستان کمتر سابقه داشته که افراد مسئول در دولت، به "ضعف" خود اعتراف کرده و عرصه را برای کسانی خالی کنند که احتمالا می توانند بهتر از آنان کار کنند.

نویسنده تاکید کرده که اگر آقای کرزی با توجه به "ناکامی های" که در سال های گذشته در افغانستان داشته، منافع ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح می داد، باید از حضور در انتخابات ریاست جمهوری خودداری می کرد.

این روزنامه در ادامه با لحن تندتری مدیریت آقای کرزی را مورد انتقاد قرار داده و از مردم افغانستان خواسته است در انتخابات ریاست جمهوری با دقت بیشتری انتخاب کنند و "نگذارند حداقل یک دوره دیگر کسی بر این کشور حکومت کند که نمی تواند حتی برای یک جشن یک روزه، امنیت یک منطقه چند کیلومتری را تامین کند."

اشاره نویسنده به عدم برگزاری جشن پیروزی مجاهدین در کابل است که بودجه آن برای کمک به آسیب دیدگان آفات طبیعی اخیر اختصاص داده شد.

روزنامه ویسا به عدم تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین پرداخته و با اشاره به نقش مجاهدین در تحولات افغانستان نوشته است که شاید برخی از سران مجاهدین نسبت به داعیه جهاد، جفا کرده باشند. ولی به نظر نویسنده، این به معنای نفی جهاد و مجاهدین در آزادی افغانستان از سلطه شوروی وقت نیست.

نویسنده به این باور است که در هر صورت مجاهدین راستین در قلب مردم جای دارند؛ حتی اگر از سالروز پیروزی آنان تجلیل رسمی و شکوهمند صورت نگرفته باشد.

هفته نامه مشارکت ملی در نوشته ای زیر عنوان "سایه روشنهایی از هفت و هشت ثور" نوشته، قضاوت در مورد این دو روز در میان مردم افغانستان متفاوت است.

این هفته نامه می نویسد، هر چند هشتم ثور روز پیروزی مردم افغانستان است ولی پیامدهای بعدی آن سبب شد تا مردم خاطره ای خوبی از حاکمیت های بعد از هشت ثور نداشته باشند.

این هفته نامه تاکید می کند که از هشتم ثور باید به نحو شایسته تجلیل شود، ولی نباید کارنامه رژیم های بعد از آن تحت شعاع قربانی های مردم افغانستان قرار بگیرد.

روزنامه آرمان ملی مواضع "بیطرفانه" سران مجاهدین را در برابر تصمیم دولت به عدم تجلیل سالروز پیروزی مجاهدین، مورد انتقاد قرار داده و نوشته این افراد با "معامله" با کرزی از افتخارات خود دست شسته اند.

روزنامه نخست در یادداشت اصلی خود این سوال را مطرح کرده که آیا دلیل عدم تجلیل از سالروز پیروزی مجاهدین، "نا امنی بوده و یا سردی روابط با سران مجاهدین؟"

به نظر نویسنده نخست، رییس جمهور کرزی با اختصاص هزینه برگزاری جشن به آسیب دیدگان آفات طبیعی، دهان مجاهدین را بست و همچنین به هدف خود که بی علاقگی به تجلیل از این روز بود، دست یافت.

مطالب مرتبط