کتابهای درسی مدارس افغانستان در بازار سیاه

کتابهای درسی افغانستان
Image caption کمبود کتابهای درسی از چالشهای عمده بر سر راه آموزش و پرورش افغانستان است

علیرغم ممنوعیت چاپ و نشر کتابهای درسی مدارس افغانستان، بازار فروش این کتابها در بازارهای کابل هر روز گرمتر می شود.

وزارت معارف/آموزش و پرورش افغانستان چاپ و فروش این کتاب ها را غیرقانونی اعلام کرده است، اما هنوز هم کتابهای درسی عمدتاً در پاکستان چاپ و در بازارهای افغانستان به فروش می رسند.

این در حالی است که دانش آموزان به دلیل کمبود کتابهای درسی در مکاتب/مدارس افغانستان از سالها پیش به این سو رنج می برند.

با آن که سال گذشته وزارت معارف دهها میلیون جلد کتاب چاپ کرد و گمان می رفت که دانش آموزان مکاتب دیگر به دنبال کتاب های بی کیفیتی که در بازارهای آزاد فروخته می شود، نباشند، اما این مشکل آن گونه که انتظار می رفت حل نشد و هنوز هم دانش آموزان مجبورند کتابهای مورد نیاز خود را از بازار سیاه بخرند.

نذیر احمد، دانش آموزی در شهر کابل گفت: "به من شش جلد کتاب داده اند، دیگر کتاب نداشتم و پریروز رفتم کتاب ها را به طور کامل خریدم. همصنفان من ۶۰ درصد کتاب دارند، دیگر کتاب ندارند. از همین شش کتابی که به من داده برای همه داده اند، بقیه کتابها را همه از بازار خریداری کرده اند. در اداره مکتب کتاب نیست. "

سه شاگرد، یک کتاب

کمبود کتاب درسی در مکاتب علاوه بر دانش آموزان، آموزگاران را نیز با مشکل مواجه کرده است. به باور آموزگاران، کمبود کتاب در صنف ها/کلاسها از یک سو باعث ضیاع وقت می شود و از سوی دیگر باعث شده که دانش آموزان چیزی یاد نگیرند.

عنایت الله، معلم یکی از لیسه های/دبیرستانهای شهر کابل گفت: "مشکل این است که شاگردی که کتاب ندارد، نمی داند که درس به کدام قسمت و به کدام عنوان رسیده، از کجا شروع می شود و به کجا ختم می شود. برای این که دانش آموزان کتاب ندارند بی علم می باشند".

این آموزگار می گوید برای حل مشکل کمبود کتاب در داخل کلاسها، دو تا سه دانش آموز کنار هم می نشینند و از یک کتاب استفاده می کنند.

کتابهای درسی مدارس از سالها پیش به دلیل کمبود کتابهای درسی در مدارس توسط کتابفروشی ها در پاکستان با کیفیت و قیمت پایین به چاپ می رسید و وارد بازارهای افغانستان می شد.

شفیع الله، کتابفروشی در کابل گفت: "ما خرده فروشیم، کتابهای مکتب را عمده فروشان در پاکستان چاپ می کنند، تاجران به این جا می آورند و ما از آنها می خریم."

مراجع قانونی؟

Image caption دانش آموزان مجبورند کتابهای مورد نیاز خود را از بازار بخرند

محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف می گوید در سال جاری خورشیدی برای جلوگیری از چاپ و فروش کتابهای درسی مکاتب در بازار سیاه اقداماتی را روی دست گرفته است.

آقای ننگ گفت: "اول این که تقاضا برای کتابهای بازار سیاه را از راه های قانونی، اصولی و تکنیکی به حد اقل کاهش می دهیم. در مرحله دوم بازار سیاه را از طریق مراجع قانونی، سارنوالی (دادستانی) و پلیس می بندیم و متخلفین را به مراجع قانونی محول خواهیم ساخت."

سخنگوی وزارت معارف می گوید مقامات این وزارت پیش از این به کتابفروشان هشدار داده اند که دست از خرید و فروش کتابهای درسی بردارند. به گفته او، این مقامات با اتحادیه کتابفروشان هم در این مورد گفتگو کرده اند.

در این حال مقامات وزارت معارف می گویند ۶۰ میلیون کتابی را که سال گذشته چاپ کردند، به دانش آموزان توزیع کرده است. اما این مقامات می گویند این مقدار کافی نیست و در نظر دارند در سال جاری خورشیدی نزدیک به ۳۰ میلیون کتاب دیگر را نیز چاپ و توزیع کنند.

مطالب مرتبط