روزنامه های کابل: دوشنبه ۱۴ ثور

آزادی مطبوعات و چالشهای امنیتی بر سر راه انتخابات افغانستان از مهمترین موضوعهای بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه هشت صبح سخنان عبدالکریم خرم، وزیر اطلاعات و فرهنگ در مراسم بزرگداشت از روز جهانی آزادی مطبوعات در باره منابع مالی رسانه های خصوصی افغانستان را مورد انتقاد شدید قرار داده است.

آقای خرم روز گذشته، ۳ مه، گفت که برخی کشورهای خارجی رسانه های خصوصی را به گونه "مخفیانه و غیرشفاف" حمایت مالی می کنند.

هشت صبح نوشته است: "اظهارات آقای خرم در واقع کوششی است برای ایجاد استحکامات دفاعی در منتهی الیه جبهه راست که هم بی توجهی دولت را در حمایت و دفاع از رسانه ها و اعمال فشار و تهدید خبرنگاران توسط مقامهای صاحب قدرت در گذشته توجیه می کند و هم دست حکومت را در ادامه این عمال باز می گذارد."

نویسنده در ادامه طرح موضوع "تمویل غیرشفاف و مخفیانه" رسانه ها به وسیله مقامات دولتی را "بهانه، دلیل غیرمستند و ادعایی" خوانده و افزوده است که با این ادعا نمی توان آزادی مطبوعات را زیر سوال برد.

روزنامه ماندگار در مطلب اصلی خود با عنوان "اصحاب رسانه ها خون گریه کنید" حکومت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است که قانون جدید رسانه ها را به اجرا نگذاشته است.

این قانون خزان سال گذشته با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان به تصویب رسید که به گفته اعضای این مجلس دیگر نیازی به امضای رئیس جمهوری ندارد و باید به اجرا درآید، ولی تا حال به اجرا گذاشته نشده است.

به نوشته ماندگار، در وضعیتی که قانونی برای چارچوب فعالیتهای رسانه ها وجود نداشته باشد، روزنامه نگاران از بیان هر حرفی دچار ترس و نگرانی خواهند شد.

روزنامه همچنین نوشته است که حکومت خود شماری از روزنامه نگاران را بازداشت کرده و شماری را "توبیخ" کرده است.

روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود آغاز به کار رسانه های متعدد در کشور را "بزرگترین دستاورد" دولت افغانستان دانسته و به نظر نویسنده، جامعه جهانی و افکار عمومی موثریت آن را تایید می کند.

روزنامه همچنین می نویسد که با وجود چالشهایی در برابر کار رسانه ها، "تولد ۱۶ شبکه تلویزیونی، ۱۱۶ ایستگاه رادیویی و بیش از ۵۰۰ نشریه بیانگر حضور نیرومند رسانه در افغانستان است."

به نظر انیس، رسانه ها در ساختار جامعه مدنی و نهادینه کردن ارزشهای دموکراتیک در آینده کشور نقش محوری خواهد داشت.

روزنامه ویسا آزادی بیان را "آزادی منطق" دانسته و تاکید کرده است که "آزادی منطق و استدلال" در کشور باید با ارزشهای دینی و ملی هماهنگی داشته باشد.

ویسا همچنین به این نظر است که شماری از مقامات دولت از آزادی رسانه ها و آزادی بیان هراس دارند و نمی خواهند "تخلفات و ضعفهای" آنها افشا شود.

اما روزنامه راه نجات در پاسخ به این پرسش که تعدد رسانه ها در کشور تا چه حدی بر "جامعه از هم پاشیده و پرچالش" افغانستان تاثیرگذاشته، نوشته است که تعدد رسانه ها "بجای تاثیرگذاری مثبت در جامعه تاثیرگذاری منفی" داشته است.

به عقیده راه نجات، رسانه ها تا حال به "چگونگی فعالیتهای رسانه ای و این که در محور کدام چارچوب و برنامه نشرات داشته باشند"، توجه نکرده است.

روزنامه همچنین افزوده است که رسانه ها از "تعلقات شخصی و فرهنگ سازیهای سوء در جامعه" دست بردارند و "گام به گام و دوشادوش با دولت و مردم" برای از میان برداشتن مشکلات به پیش بروند.

روزنامه افغانستان با نگرانی از مشکلات امنیتی بر سر راه برگزاری انتخابات در افغانستان تاکید کرده است که به این مشکلات باید به عنوان "یک شرط و ضرورت اساسی" برای برگزاری انتخابات توجه شود.

روزنامه همچنین افزوده است که برای رفع نگرانی ها در مورد "شفافیت و سلامت انتخابات" نیز تلاش به خرج داده شود.

مطالب مرتبط