شهردار مرکز ولایت لغمان در حمله انتحاری کشته شد

لغمان

مقامات می گویند در اثر یک حمله انتحاری در شرق افغانستان، شهردار مهترلام، مرکز ولایت لغمان، همراه با شش نفر دیگر کشته شده است.

وزارت داخله (کشور) افغانستان می گوید فرد مهاجم بمبهایی را که به بدن خود بسته بود در برابر در ورودی شهرداری مهترلام منفجر کرد.

در این حادثه سه نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

سه نفر از محافظین شهردار مهترلام و سه غیرنظامی از کشته شدگان این حمله انتحاری بوده اند.

شاهدان عینی می گویند، صدای انفجار تا فاصله ای دور از محل حادثه شنیده شده است.

گروه طالبان مسئولیت این حمله را برعهده گرفته و گفته اند که این حمله با انفجار یک بمب صورت گرفته است.

مطالب مرتبط