روزنامه های کابل: سه شنبه، ۱۵ ثور

سفر روسای جمهوری افغانستان و پاکستان به آمریکا، از مهمترین موضوعهای مطرح شده در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان به واشنگتن رفته اند تا در گفتگوی سه جانبه با باراک اوبامان، رئیس جمهوری آمریکا شرکت کنند.

روزنامه هشت صبح با توجه به سفر آقای کرزی به واشنگتن نوشته است که اگر این سفر نتواند "اثر مثبتی برای وارد آوردن فشار بر پاکستان در بر داشته باشد، برای آقای کرزی که پس از یک دوره نه چندان دوستانه با مقامهای کاخ سفید به آن جا می رود، خالی از فایده نخواهد بود."

به نظر نویسنده، پاکستان در مورد مبارزه با تروریسم با "برخورد دوگانه اش" هم جامعه جهانی و هم مردم افغانستان را با تردید مواجه کرده است.

هشت صبح افزوده است که مقامات دولت پاکستان از یک سو با طالبان توافقنامه امضا می کنند و از سوی دیگر افغانستان را متهم به حمایت از طالبان می کنند.

روزنامه ماندگار دیدار آقای کرزی از آمریکا را "سرنوشت ساز" خوانده و نوشته که ایجاد ثبات در افغانستان و پاکستان نیازمند "مدیریت یک دست" است و "نمی شود که آمریکا برای پیروزی در منطقه تنها جناح افغانستان یا پاکستان را بگیرد."

به نظر نویسنده افزایش فعالیتهای طالبان در پاکستان و انتخابات آتی افغانستان اذهان مقامات آمریکایی را به شدت به خود مشغول کرده و ممکن است آقای اوباما در این مورد با هر دو مهمان خود صحبت کند.

روزنامه راه نجات نوشته است که گفتگوی سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و آمریکا زمانی انجام می شود که اوضاع پاکستان دستخوش ناآرامی های فزاینده ای شده است.

روزنامه مدعی است که "دولتهای پاکستان، بخصوص پس از سقوط حاکمیت طالبان در افغانستان، همواره از شورشیان طالبان حمایت کرده و با استفاده ابزاری از آنان به دنبال منافع خود در منطقه بوده اند."

روزنامه همچنین افزوده است که آمریکا تا کنون بجای وارد کردن فشار بر پاکستان برای مبارزه با طالبان به این کشور پولهای هنگفتی داده است. به نوشته این روزنامه، آمریکا هنوز هم در مورد پاکستان سیاست مشخصی ندارد.

اما راه نجات در ادامه نوشته است که "دیگر جای تعللی در برخورد با پاکستان باقی نمانده و هر تعلل دیگر نسبت به پاکستان و مبارزه با تروریسم در این کشور و در نهایت وضعیت بدی را در پاکستان، افغانستان، منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت."

روزنامه نخست در مطلب اصلی خود شفافیت در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را "رویا" خوانده و نگرانیهایی را در این مورد مطرح کرده است.

"مداخله اعضای حکومت، مشکلات امنیتی و حضور گسترده فرماندهان جهادی و تفنگ سالاران" در کشور از مهمترین مواردی است که نویسنده مطلب به عنوان محورهای نگرانی خود مطرح کرده است.

این روزنامه در ادامه از جامعه جهانی، سازمان ملل، نهادهای مدنی و گروههای فعال سیاسی در کشور خواسته است که با نظارت دقیق بر انتخابات برگزاری عادلانه و شفاف آن را تضمین کنند.

روزنامه افغانستان تعدد داوطلبان نامزدی انتخابات، تضادها و اختلافات میان آنان را از مواردی دانسته که به نظر نویسنده باعث پیچیدگی و عدم فهم درست و واقعی مردم در برگزاری انتخابات می شود.

به عقیده روزنامه دشواریهای بر سر راه رسانه ها برای دسترسی به اطلاعات در باره انتخابات در افغانستان نیز باعث پیچیدگی بیشتر می شود و در نتیجه اطلاعات در این مورد به گونه "سلیقه ای" در اختیار مردم قرار می گیرد.

از سوی دیگر نویسنده در ادامه با اشاره به ثبت نام رسمی تنها سه نامزد در کمیسیون انتخابات نوشته است که بیشتر داوطلبان نامزدی در چهار روز باقی برای ثبت نام مشغول "رایزنیهای پرسودی" خواهند بود که با نامزدهای دیگر دارند.

مطالب مرتبط