سناتور افغان: برای مذاکره با طالبان به 'اعتمادسازی' نیاز است

طالبان

یک سناتور افغان می گوید تا زمانی که نام شماری از رهبران طالبان از فهرست سیاه آمریکا حذف نشود، انجام مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و رهبری این گروه، متحمل به نظر نمی رسد.

ارسلا رحمانی که در رژیم طالبان به عنوان معاون وزارت تحصیلات عالی کار می کرد و اخیرا سرگرم زمینه سازی برای مذاکره میان دولت افغانستان و گروه طالبان بوده، به این باور است که هنوز مشکلات زیادی در راه تحقق مذاکرات رسمی میان طالبان و دولت افغانستان وجود دارد.

آقای رحمانی که با بی بی سی صحبت می کرد، گفت که مهم است تا در گامهای نخست، روی مسایلی صحبت شود که امکان توافق هر دو طرف در مورد آن، وجود داشته باشد تا به گفته او، "فضای اعتماد" ایجاد شده و راه برای مطرح کردن مسایل جدی تر هموار شود.

دولت افغانستان از دیر زمان به این سو، تلاش کرده است از طریق مذاکره و آشتی با گروه های مسلح مخالف، امنیت را در این کشور تامین کند.

حامیان بین المللی افغانستان نیز این مسئله را مطرح کرده اند که مشکلات کنونی در افغانستان تنها از طریق عملیات های نظامی حل نمی شود.

'اعتماد سازی'

با آنکه در ماههای گذشته، گزارشهای زیادی در مورد برخی مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان منتشر شده، اما هنوز روشن نیست که این مذاکرات - اگر صورت گرفته باشد - در چه سطحی بوده و تا چه اندازه خوشبینی در مورد رسیدن به توافق میان دولت افغانستان و طالبان وجود دارد.

مسئله ای که ارسلا رحمانی، عضو مجلس سنای افغانستان و از کسانی که تلاش کرده این مذاکرات انجام شود، مطرح می کند این است که در حال حاضر راه طولانی را باید پیمود تا این مذاکرات رسما صورت گیرد.

آقای رحمانی می گوید هم اکنون "بی اعتمادی" میان دولت افغانستان و طالبان وجود دارد؛ در حالی که ادامه عملیات های نظامی علیه طالبان در افغانستان وضعیت را بیشتر خراب می کند.

او می گوید: "حالا بسیار تفاوت و بیگانگی وجود دارد. طالبان می گویند که شما (دولت) ما را تروریست و القاعده می نامید، برای کشتن فرماندهان ما پول و جایزه تعیین می کنید... البته این مسایل (در مراحل اول) قابل بحث نیست."

آقای رحمانی گفت که در صورت توافق برای آغاز مذاکرات، این مذاکرات باید در یک کشور اسلامی انجام شود و مصئونیت سیاسی مذاکره کنندگان ضمانت شود.

او همچنین گفت که این بحث باید در مذاکرات مطرح شود که چگونه ممکن است نامهای فرماندهان گروه طالبان از فهرست سیاه آمریکا حذف شود.

با وجود اینکه دولت افغانستان چندین بار تمایل خود را برای مذاکره با گروه طالبان اعلام کرده، اما طالبان هنوز علاقمندی زیادی نسبت به این درخواست ها نشان نداده اند.

پیش از این، خروج تمامی نیروهای خارجی از افغانستان، به عنوان یکی از پیش شرط های طالبان برای آغاز مذاکره با دولت افغانستان مطرح شده بود که به نظر بسیاری، برآورده کردن آن در حال حاضر برای دولت افغانستان مقدور نیست.

مطالب مرتبط