روزنامه های کابل: شنبه ۲۶ ثور

مبارزه با تروریسم از موضوعهای عمده ای است که توجه بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل را به خود جلب کرده است.

روزنامه دولتی انیس اختصاص نزدیک به ۹۷ میلیارد دلار پول از سوی کنگره آمریکا برای مبارزه با تروریسم در عراق، افغانستان و پاکستان را مهم دیده است.

به عقیده انیس، این موضوع بیانگر "تعهد و علاقه مندی آمریکا" در قبال مشکلات خاور میانه، افغانستان و پاکستان است.

نویسنده تاکید کرده که لازم است از این پول برای تقویت و تجهیز نهادهای ملی، مانند پلیس و ارتش مصرف شود تا این کشور ها، از جمله افغانستان خود بتواند "مستقلانه" از خود دفاع کند.

"ناامنی همچنان بیداد می کند"، تیتر اول روزنامه نخست است که در آن ابراز نگرانی کرده که بحران امنیت در افغانستان در حال گسترش است.

به نظر نویسنده، ادامه ناامنی در کشور "بی اعتمادی و افزایش فاصله میان دولت و مردم" را در افغانستان در پی داشته است. روزنامه دولت این کشور را مورد انتقاد قرار داده که در زمینه تامین امنیت موفقیت زیادی نداشته است.

نویسنده نخست هشدار داده که با ادامه ناامنی ها در مناطق جنوبی و شرقی کشور، تلاشهایی در جریان است تا دامنه ناامنی به شمال این کشور هم کشیده شود.

روزنامه هشت صبح آن چه را که تلاش برای حذف نامهای رهبران طالبان از "فهرست سیاه" سازمان ملل خوانده، به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

اخیراً یک سناتور افغانستان و عضو پیشین گروه طالبان در گفتگویی با بی بی سی از امکان مذاکره میان دولت این کشور و طالبان سخن گفت و تاکید کرد که در ابتدا باید روی مسائل مورد توافق دو طرف صحبت شود.

هشت صبح افزوده که ممکن است دولت افغانستان با توافق با "آنانی که همه چیز را معین می کنند"، موفق شود نامهای رهبران طالبان را از فهرست سیاه پاک کند، اما "مصیبتی" را در پی حملات طالبان به مادران و کودکان افغان رسیده از حافظه آنان پاک نخواهد توانست.

روزنامه ماندگار با اشاره به تصمیم دولت افغانستان برای جمع کردن گداها از شهرها، انتقاد کرده است که دولت در این مورد بجای برنامه ریزی فرمان صادر می کند.

به نظر ماندگار، گدایی در مشکلات اقتصادی مردم ریشه دارد و تا زمانی که دولت برای حل مشکل بیکاری برنامه ریزی نکند، گدایی به عنوان یک مشکل اجتماعی باقی خواهد ماند.

ماندگار همچنین به این عقیده است که "بی برنامگی و فساد در دستگاه دولت" باعث شده که شماری از افراد به ثروتهای هنگفت دست یابند و اکثریت مطلق مردم با مشکلات بیشتر اقتصادی مواجه شوند.

روزنامه آرمان ملی در سرمقاله خود شماری از روحانیانی را که نویسنده آنها را "درباری" خوانده به شدت مورد انتقاد قرار داده است. به نظر نویسنده، آنان برای رسیدن به "پول و مقام" از هیچ "توجیه گری و تملق" دریغ نمی کنند.

به نوشته روزنامه، آنان زمانی که خود "سکان دولت را به دست داشتند، از ادارات تحت امرشان بوی گند فساد بلند بود و دوستان و نزدیکان شان مشغول جمع کردن پول بودند."

سردبیر آرمان ملی بدون این که از کسی نام ببرد، می نویسد که این افراد- که ادعای تبحر در علوم اسلامی دارند- "هیچگاه در برابر کارکردهای طالبان صدا بلند نکرده، اعمال تروریستان را محکوم و از فساد در دستگاه دولت هم انتقاد نکرده اند.

به نوشته آرمان ملی، آنان منتظرند تا در "ضیافتهای مقامهای بلندپایه بروند و در برابر دوربین ها با اداها و حرکت های نمایشی از سنگر اعتقادی آنان دفاع کنند."

مطالب مرتبط