روزنامه های کابل: یکشنبه ۲۷ ثور

موضوعات مرتبط با انتخابات و مسائل امنیتی در افغانستان بیشتر در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

روزنامه نخست با اشاره به انتشار فهرست ابتدایی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، نوشته که هنوز هم افرادی هستند که "دستان شان آلوده به خون" است و می خواهند با استفاده از دموکراسی سرنوشت مردم را با "میله تفنگ" تعیین کنند.

روز گذشته کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام کرد که قوانین موجود در این کشور اجازه می دهد که حتی کسانی که پیشینه جنگی دارند هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند.

نخست به این نظر است که "حاملان دموکراسی" در افغانستان تنها به "شکل ظاهری" نظامی که با ابزار دموکراسی به حاکمیت خود مشروعیت بخشیده اکتفا کرده اند، در حالی به نظر روزنامه، آنها به "ارزشها و معیارهای دردسرآفرین" دموکراسی پشت کرده اند.

روزنامه همچنین نوشته است که کمیسیون انتخابات برای رد صلاحیت کسانی که به نوشته روزنامه متهم به نقض حقوق بشر و دست داشتن در خونریزیها هستند، هیچ کاری انجام داده نمی تواند.

اما روزنامه ماندگار در مورد "سلامت انتخابات" ابراز نگرانی کرده و نوشته است که در مواردی احتمال "تقلب" وجود دارد.

"استفاده از چند کارت رای دهی و تقلب در شمارش آرا" از مهمترین مواردی است که نویسنده ماندگار آنها را در مطلب اصلی خود مطرح کرده است. به نظر ماندگار، شمارش آرا در مراکز رایگیری به دلیل پراگندگی مناطق مختلف رایگیری از نظارت دقیق دور خواهد ماند.

نویسنده از کمیسیون انتخابات خواسته است که به مساله شمارش آرا دقت بیشتری به خرج دهد و امکان شمارش آنها را غیر از مراکز رایگیری، از جمله در مرکز کشور هم فراهم کند.

اصلاح، روزنامه دولتی تاکید کرده که شرکت در انتخابات "مسئولیت ملی" است و همه شهروندان واجد شرایط رای دهی باید در آن شرکت کنند.

روزنامه همچنین ابراز امیدواری کرده است که این انتخابات به "درستی و شفافیت" برگزار شود و کسانی که در مورد شرکت در انتخابات تردید دارند، کوشش کنند آنها خود رای خود را به کار ببرند.

روزنامه چراغ در مطلب اصلی خود "قانونمند" شدن حضور نیروهای خارجی و "زمانبندی" خروج آنها را بررسی کرده است.

به نظر چراغ، این نیروها با آن که خشونت طالبان را از سر مردم دور و زمینه به میان آمدن حکومت دموکراتیک را هموار کردند، از سوی دیگر "با بی پروایی در برابر حساسیت های ملی و مذهبی مردم" خود به مشکل بزرگی مبدل شده اند.

چراغ افزوده است که فرقی نمی کند فردی بر اثر حمله انتحاری طالبان کشته شود یا در پی عملیات نظامی نیروهای خارجی. نویسنده در ادامه تاکید کرده است که دولت باید به نگرانی های مردم در این مورد پاسخ لازم بدهد.

روزنامه دولتی انیس با توجه به جنگ با طالبان در مناطق شمال غربی پاکستان نوشته که اکنون نسبت به هر زمان دیگر اراده عمومی برای مبارزه با تندروان در این کشور موافق شده است.

به نظر انیس، اگر از این "فرصت مغتنم" استفاده نشود، ممکن است مراکز تروریستان در پاکستان باقی بماند و مبارزه با تروریسم در افغانستان هم با مشکلات مواجه شود.

مطالب مرتبط