روزنامه های کابل: سه شنبه ۲۹ ثور

بحث ها بر سر انتخابی یا انتصابی شدن پستهای والی ها در افغانستان و مسائل انتخاباتی، توجه بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل را به خود جلب کرده است.

روزنامه افغانستان با اشاره به بحثها در مجلس نمایندگان بر سر انتخابی یا انتصابی بودن پستهای والی ها در قانون ارگانهای محلی، نوشته است که اگر والی منتخب بر کار باشد، برای این که در مقامش باقی بماند، تلاش می کند نظر موافق مردم را با خود داشته باشد.

بحث در این مورد در مجلس نمایندگان به نتیجه نرسیده و ادامه این بحثها روز گذشته، ۲۸ ثور/اردیبهشت به "کمیسیون نظارب بر تطبیق قانون اساسی" واگذار شد، در حالی این کمیسیون خود تشکیل نشده است.

روزنامه افغانستان در همین مطلب خود با عنوان "قوانین را بایگانی نکنید"، نوشته است که با رفتن قانون ارگانهای محلی به این کمیسیون، به همراه قانونهای دیگری که به این کمیسیون فرستاده شده، بحثها در این مورد برای مدت نامعلومی معطل خواهد ماند.

روزنامه به این نظر است که عدم تصویب این قانون به "مدیریت ادارات محلی" به شدت آسیب می رساند و "سردرگمی" را در میان مردم بیشتر خواهد شد.

روزنامه هشت صبح با توجه به کشمکش ها در مورد انتصابی یا انتخابی شدن پستهای والی ها، نوشته که در حال حاضر پست والی ها انتصابی است و رئیس جمهوری در انتصاب آنها "تعلق خاطر شخص خود" را در نظر دارد.

نویسنده هشت صبح این ادعا را مطرح کرده است که حامد کرزی، رئیس جمهوری "از والیانی که منفور مردم بوده اند قاطعانه جانبداری کرده است."

روزنامه این نظر را که ممکن است انتخابی شدن مقام ولایت "خطر تجزیه" کشور را به میان می آورد، به شدت رد کرده و افزوده که انتخاب والی ها موافق با روح "حاکمیت مردم" است، که قانون اساسی بر آن تاکید می کند.

به عقیده هشت صبح خطر تجزیه از ناحیه مردم نیست، بلکه از ناحیه کسانی است که به تعبیر روزنامه از سازمان اطلاعات ارتش پاکستان، آی اس آی، الهام می گرفتند و "توسعه مرزهای آن کشور" را رسالت خود می دانستند.

انتخابات

روزنامه نخست در مطلب اصلی خود نوشته است که اگر انتخابات ریاست جمهوری به گونه شفاف و عادلانه برگزار شود، نمی توان پیشبینی کرد که مردم درپای صندوق های رای چه تصمیمی خواهند گرفت.

اما روزنامه شک و تردیدهایی را در این مورد مطرح کرده است. آن چه را نویسنده "عزل و نصبهای اخیر" در بدنه دولت و "انگیزش احساسات قومی و مذهبی" در برخی مناطق کشور خوانده، "مبارزه وسیع انتخاباتی" دانسته است.

نویسنده نخست افزوده است که از ۴۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری هیچ نامزدی از "ابزار و امکانات لازم و خدادادی" که حامد کرزی در اختیار دارد، برخوردار نیست.

روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست خود نوشته که آقای کرزی تنها "سه روز" دیگر رئیس جمهوری کشور است.

بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری رئیس جمهوری افغانستان در ماه جوزا/خرداد به پایان می رسد، اما دادگاه عالی افغانستان اعلام کرده است که آقای کرزی می تواند تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کارش ادامه بدهد.

روزنامه ماندگار هم در صفحه نخست خود نوشته که "سه روز تا پایان مشروعیت" دولت آقای کرزی باقی مانده است.

روزنامه اراده رقابتهای انتخاباتی شماری از نامزدهای به تعبیر روزنامه "مهم" را بررسی کرده و نوشته که ممکن است انتخابات ریاست جمهوری حول سه یا چهار محور متمرکز شود.

روزنامه پیشبینی کرده که ممکن است شماری از نامزدها به نفع برخی از نامزدهای عمده دیگر بگذرند و رقابت ها را میان سه یا چهار نامزد فشرده تر سازند.

به نظر نویسنده با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، بستن اتهامات و انتقادها نیز از سوی نامزدها علیه یکدیگر بیشتر می شود و آنها کارکردهای همدیگر را با جدیت زیر نظر خواهند داشت.

برق

انتقال برق وارداتی از ازبکستان به کابل، در صدر مطالب روزنامه دولتی انیس قرار گرفته و این روزنامه به نقل از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نوشته که این طرح یک میلیارد دلار هزینه برداشته که از طریق کمک های خارجی تامین شده است.

به نوشته انیس با گشایش این طرح ۱۵۰ میگاوات برق به کابل رسیده و تا دو ماه دیگر این رقم به ۳۰۰ میگاوات خواهد رسید.

روزنامه به نقل از محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب افغانستان نوشته که "پس از رسیدن برق به کابل کار انتقال آن به ولایت های لوگر، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی آغاز می شود."

مطالب مرتبط