روزنامه های کابل:30 ثور؛ شایعات در مورد زلمی خلیلزاد

آوازه ها در مورد سپردن مسئولیت مهمی به زلمی خلیلزاد در دولت آینده افغانستان، مشکلات کمک رسانی و آنچه که ضعف دولت در هشت سال گذشته در افغانستان خوانده می شود، از مسایل مطرح در نشریات چاپ امروز کابل است.

روزنامه افغانستان نقش زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در افغانستان و عراق را مهم دیده و نوشته این بار خلیلزاد با چهره دیگری وارد صحنه سیاسی افغانستان می شود.

روزنامه افغانستان، گمانه زنی کرده است که برخی معامله ها در پشت پرده مسایل افغانستان در حال شکل گیری است که برای آقای خلیلزاد نقش ویژه ای را در آینده قایل خواهد شد.

نویسنده روزنامه افغانستان، گره خوردگی سرنوشت سیاسی افغانستان را در ارتباط با معضلات جهانی با اهمیت خوانده و نوشته ایالات متحده تلاش دارد تا ماموریت خود را در افغانستان موفقانه انجام دهد.

روزنامه هشت صبح نسبت به پایان کار رئیس جمهور کرزی پس از اول ماه جوزا، ابراز نگرانی کرده و نوشته مشکل خلاء قدرت در افغانستان بدون آنکه راه حل قانونی بیابد، مسکوت گذاشته شده است.

به نظر نویسنده هشت صبح، تایید دادگاه عالی بر ادامه کار آقای کرزی، جنبه قانونی ندارد و باید در این رابطه نشست بزرگ افغانها فراخوانده شود.

نویسنده به این باور است که آقای کرزی با سه ماه بیشتر حکومت کردن، به نقض آشکار قانون اساسی مبادرت ورزیده است.

روزنامه ماندگار در یادداشت اصلی خود به ضعف های دولت افغانستان در هشت سال گذشته توجه کرده و تبارز آن را در زندگی اقتصای، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان برشمرده است.

ماندگار ریشه اصلی ضعف های دولت افغانستان را در نا امنی های حاکم بر این کشور دانسته و نوشته با وجود خوشبینی هایی که برای برقراری صلح وجود داشت، دولت افغانستان ظرف این سالها نتوانست بر نا امنی ها فایق آید.

با توجه به این دیدگاه ها، نویسنده ماندگار از مردم افغانستان خواسته است تا در انتخابات آینده با روشن بینی بیشتر عمل کنند.

روزنامه نخست موانع کمک رسانی به محلات آسیب دیده در مناطق نا آرام را در یادداشت اصلی خود به بررسی گرفته و از قول سازمان ملل متحد نوشته که شورشیان مخالف دولت تلاش دارند تا کامیون های امدادرسانی به مردم نیازمند نرسد.

روزنامه سروش ملت، احتمال شرکت افراد گروه طالبان در انتخابات افغانستان را منتفی دانسته و دعوت حکومت افغانستان از گروه طالبان برای شرکت در انتخابات را، یک حرکت تاکتیکی تعبیر کرده که به نظر نویسنده، برای جلب اعتماد مردم برای شرکت در انتخابات صورت گرفته است.

مطالب مرتبط