روزنامه های کابل: ۲ جوزا؛ ادامه کار کرزی

ادامه کار حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و شکایت شماری از اعضای مجلس نمایندگان علیه او، از موضوعهای عمده مورد بحث روزنامه های چاپ امروز کابل است.

بر اساس قانون اساسی این کشور دوره کاری رئیس جمهوری در اول جوزا/خرداد به پایان می رسد، اما بر اساس رای دادگاه عالی افغانستان آقای کرزی می تواند تا زمان برگزاری انتخابات در ۲۹ اسد/مرداد به کارش ادامه دهد. آقای کرزی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز هست.

روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست خود نوشته است که "دو روز از حکومت غیرقانونی کرزی سپری شد." روزنامه همچنین با اشاره به شکایت شماری از اعضای مجلس نمایندگان علیه آقای کرزی به کمیسیون بررسی شکایات نوشته است که این کمیسیون توان بررسی "بی طرفانه" شکایات را ندارد.

روز پنجشنبه گذشته شماری از اعضای این مجلس که می گفتند امضای بیش از ۷۰ عضو مجلس نمایندگان را با خود دارند، ۱۹ مورد تخطی از قانون توسط آقای کرزی، از جمله "ادامه کار او پس از اول جوزا" را در کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی ثبت کردند.

به نوشته روزنامه اعضای این کمیسیون که خود از سوی آقای کرزی منصوب شده اند، صلاحیت این را ندارند که شکایات مردم را به گونه "بی طرف" بررسی کنند و در این مورد تصمیم بگیرند.

آرمان ملی در ادامه تاکید کرده است که در ترکیب اعضای کمیسیون انتخابات تجدید نظر شود و آنها نباید تحت تاثیر نفوذ حکومت باشند و همچنین از قوانین کشور آگاهی کافی داشته باشند تا نیازی به مشورت با ادارات حکومتی نداشته باشند.

روزنامه نخست در صفحه اول خود در مطلبی با عنوان "خلاء قدرت، ابزاری دیگر برای بقا" نوشته است که دوره سه ماهه کار آقای کرزی، از اول جوزا تا ۲۹ اسد، "فرصت های طلایی" را در اختیار او می گذارد.

به نظر نخست این فرصت ها زمینه های ابقای آقای کرزی در قدرت را فراهم می کند و آن گاه نبرد با تروریسم، تامین دموکراسی و توسعه پایدار در کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

روزنامه ماندگار هم با توجه به همین موضوع نوشته که در افغانستان هر که به "ارگ" (کاخ ریاست جمهوری) راه یافت، خوشش می آید که تا آخر زندگی اش در آن جا بماند.

به نظر ماندگار، در افغانستان ارزشها در رسیده به قدرت خلاصه می شود و "شماری حاضرند هر چیزی را بر درگاه قدرت قربانی کنند."

روزنامه سروش ملت ضمن آن که اعضای شورای ملی را متهم به مقدم دانستن "اولویت های شخصی" بر وظایف تقنینی و ملی" کرده، مدعی است که آقای کرزی با ادامه کارش می خواهد از جایگاه خود تا زمان برگزاری انتخابات "استفاده" کند.

اما روزنامه افغانستان در مطلبی نوشته که "هرچند ادامه ریاست جمهوری آقای کرزی بعد از اول جوزا غیرقانونی است، اما با توجه به ضرورت تداوم نظام کشوری و رای دادگاه عالی باز هم آقای کرزی می تواند به کار خود ادامه دهد."

مطالب مرتبط