روزنامه های کابل: دوشنبه، ۴ جوزا

نشست سه جانبه تهران، از موضوعهایی است که بیشتر در صفحات روزنامه های چاپ امروز کابل بازتاب یافته است.

این نشست روز گذشته با شرکت حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان با میزبانی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در تهرات برگزار شد.

روزنامه افغانستان موفقیت نشست سه جانبه تهران را منوط به "اعتماد متقابل" میان رهبران افغانستان، پاکستان و ایران دانسته و نوشته است که تهدیدهای تروریستی باعث شده که این کشورها دور هم جمع شوند.

به نظر نویسنده، افغانستان و پاکستان عملاً درگیر جنگ با تروریسم و افراطی گری اند و ایران هم نمی تواند از تهدیدهای افراطی گری بدور نمانده است.

روزنامه اراده در سرمقاله خود ایران و پاکستان را مورد انتقاد قرار داده است که ظاهراً این کشورها با مردم افغانستان اظهار همدردی می کنند، اما به نوشته روزنامه، آنها در عمل در امور افغانستان "مداخله" می کنند.

به نوشته اراده، افراد مسلح هر روز از پاکستان وارد افغانستان می شوند و ایران در برخی مناطق غربی افغانستان مخالفان این کشور را "تجهیز" می کند.

اما روزنامه در این مورد شواهدی ارائه نکرده است. مقامات هر دو کشور هم همواره این گونه ادعا ها را به شدت رد کرده اند.

روزنامه دولتی اصلاح در صفحه نخست گزارش مفصلی از نشست سه جانبه تهران چاپ کرده و در سر مقاله خود نوشته است که مردم افغانستان امیدوارند که تصمیم های این نشست به اجرا درآید و روابط دوستانه هر سه کشور بیشتر از گذشته تقویت شود.

روزنامه هشت صبح در صفحه نخست خود نوشته که به متن پیش نویس فرمانی دست یافته است که قرار بوده بر اساس آن زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان به یک مقام اجرایی در حکومت افغانستان منصوب شود.

بر اساس متنی که هشت صبح آن را چاپ کرده، این مقام اجرایی در راس کمیسیونی موسوم به "کمیسیون اجرایی ملی"، "برنامه های اجرایی حکومت" را طرح می کند و صلاحیت های گسترده ای را در "عزل و نصب مقامات مقامات حکومتی و هماهنگی فعالیتهای وزیران و روسای ادارات مستقل" به عهده دارد.

همچنین بر اساس این پیشنویس، شماری از ادارات از جمله شورای امنیت ملی، کمیسیون مشورتی انتخاب کارمندان ارشد و دبیرخانه شورای وزیران به این کمیسیون منتقل می شود.

به نوشته هشت صبح، این متن مورد توافق حامد کرزی، رئیس جمهوری و آقای خلیلزاد است، اما روزنامه مشخص نکرده که این متن را از کدام منبع به دست آورده است.

روزنامه نخست در ستون اصلی خود نوشته است که کودکان در افغانستان قربانی "تفکرات تندروانه" و از آموزش محروم می شوند.

به نوشته نخست، شماری از افراد در بخشهایی از افغانستان تحت عنوان "علمای دین" مردم را به جلوگیری از رفتن دختران به مدارس تشویق می کنند.

نویسنده سخنان مقامات وزارت معارف/آموزش و پرورش مبنی بر پیشرفت آموزش و پرورش را "دهان پرکن" خوانده و انتقاد کرده که برای آموزش بیش از پنج میلیون کودک محروم از آموزش تلاشهای لازم به خرج نداده است.

مطالب مرتبط