قانون مخابرات افغانستان تصویب شد

Image caption نه میلیون کاربر از تلفن همراه در افغانستان استفاده می کنند

مجلس نمایندگان افغانستان قانون خدمات مخابراتی و اینترنتی این کشور را تصویب کرد.

این قانون نظارت بر کار شرکت های مخابراتی، شیوه استفاده از فرکانس های رادیویی و تلویزیونی و خدمات اینترنتی را در بر دارد.

شماری از اعضای مجلس می گویند این قانون به وزارت مخابرات افغانستان صلاحیت های بیشتری برای نظارت و بررسی کار شرکت های مخابراتی را می دهد.

خیال محمد، رئیس کمیسیون مخابرات و اتصالات مجلس نمایندگان گفت که دادن صلاحیت بیشتر به وزارت مخابرات به نفع مشترکان است.

به گفته آنها در این قانون بر حفظ محرمیت مکالمات تلفنی نیز تاکید شده است.

خیال محمد گفت: "موردی که خیلی مهم است محرمیت مکالمات است. در این مورد مسائل مشخصی در این قانون گفته شده است و این به نفع تمام مشترکان، حتی به نفع امنیت و محرمیت عمومی حکومت است."

رئیس کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس گفت دو ماده بحث برانگیز این قانون در باره مجازات متخلفان و جریمه های مالی، که در پیشنویس آن وجود داشته حذف شده و به شورای وزیران فرستاده شده است.

اعضای مجلس می گویند به دلیل این که مجازات مالی در قوانین اسلامی درست نیست، ممکن است این ماده ها پس از بحث با دادگاه عالی به صورت مقرره ای در بیاید یا بار دیگر شامل این قانون شود.

این قانون پیش از امضای رئیس جمهوری، نیاز به تصویب مجلس سنای افغانستان دارد.

در حال حاضر چهار شرکت مخابراتی خصوصی و یک شرکت نیمه دولتی و چند شرکت خدمات اینترنتی در افغانستان فعال اند.

وزارت مخابرات می گوید ۸۰ درصد مناطق افغانستان تحت پوشش خدمات مخابراتی درآمده و حدود ۹ میلیون کاربر تلفن از این خدمات استفاده می کنند.

این در حالی است که شماری از مقامات و کاربران تلفن از کیفیت خدمات تلفنی در افغانستان راضی نیستند.

مطالب مرتبط