روزنامه های کابل: شنبه، ۹ جوزا

ممنوعیت مبارزات انتخاباتی پیش از موعد قانونی در افغانستان و بمبگذاری های خونین در ایران و پاکستان، از موضوعهای عمده بازتاب یافته در روزنامه های چاپ امروز کابل است.

روزنامه نخست با اشاره به منع مبارزات انتخاباتی پیش از موعد از سوی نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، نوشته است که کمیسیون انتخابات در این مورد باید با همه نامزدان "بدون استثنا" برخورد کند.

به نوشته نخست، اگرچه شماری از احزاب و رسانه ها با راه اندازی همایش هایی به نفع برخی از نامزدان فعالیت هایی را آغاز کرده اند، اما هیچ یک از این اقدامات به اندازه یک حرکت حامد کرزی، رئیس جمهوری کنونی مانند توزیع ۱۱۰۰ قطعه زمین به آموزگاران اثرگذار نیست.

اخیراً آقای کرزی اسناد مالکیت این زمین ها را به مناسبت روز معلم به شماری از آموزگاران در کابل به آنان داد.

روزنامه در ادامه نوشته است که "به خوبی دیده می شود که مبارزات انتخاباتی غیرقانونی از روزها پیش آغاز شده و در حال حاضر نیز به شدت جریان دارد."

روزنامه هشت صبح با توجه به انفجارهای اخیر در ایران و پاکستان، نوشته که این انفجارها نتیجه "سیاستهای نادرست" حکومت های این کشورها است.

انفجار در مسجدی در شهر زاهدان، در شرق ایران ۲۵ کشته بجا گذاشت و چند انفجار در روزهای اخیر در شهرهای پشاور و لاهور پاکستان نزدیک به ۳۵ نفر را کشت.

هشت صبح مدعی است که حکومت های پاکستان و ایران خود به "حمایت" از گروههای تندرو در منطقه دست داشته اند و اکنون این گروهها علیه خود این کشورها دست به این گونه اقدامات می زنند.

به نظر نویسنده، حوادث خونبار دره سوات پاکستان و شهر زاهدان ایران بیانگر ضرورت "همکاری صادقانه" کشورهای منطقه، به ویژه پاکستان، ایران و افغانستان برای مبارزه با ناامنی است.

روزنامه ویسا جنگ در سوات پاکستان را "توطئه خطرناکی" دانسته که در آن "مسلمانان و پشتونها هست و بود" خود را از دست می دهند.

به نظر ویسا، آن چه که به نام طالبان در ایالت سرحد پاکستان انجام می شود با اسلام ارتباطی ندارد.

ویسا افزوده است که در حمله انتحاری در پشاور کودکان و افراد عادی کشته شدند، در حالی که به نوشته ویسا اسلام به هیچ صورتی اجرای این گونه حملات را اجازه نمی دهد.

روزنامه دولتی انیس با اشاره به تحقیقات تازه نظامیان آمریکایی در باره منابع حمایت مالی مخالفان مسلح دولت در افغانستان، نوشته است که "منابع سرشار و ناشناخته ای" ادامه زندگی نظامی آنان را تضمین کرده است.

اما در نتیجه این تحقیقات، به نوشته انیس، کمکهای افراد، وجوه شرعی برخی سازمانهای موافق با سیاستهای طالبان و تولید و قاچاق مواد مخدر به عنوان منابع مالی شورشیان مشخص شده است.

روزنامه سروش ملت در ستون اصلی خود با اشاره به سخنان اخیر معاون سفیر آمریکا در کابل در باره مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر کارکردهای دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است.

اخیراً ریچارد دونی، معاون سفیر آمریکا در کابل گفت که شماری از قاچاقچیان در افغانستان پس از آن که بازداشت شدند، دوباره آزاد می شوند.

روزنامه سیاست دولت افغانستان را در مبارزه با مواد مخدر "چندگانه، غیرشفاف و نه چندان جدی" و از دلایل "ضعف و بدنامی" دولت این کشور دانسته است.

به نوشته سروش ملت، مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر و بازگرداندن "امید از دست رفته" مردم در این زمینه، نیازمند "اقدامات جدی و حتی انقلابی" با فساد اداری و کشت و قاچاق مواد مخدر است.

مطالب مرتبط