روزنامه های کابل: سه شنبه، ۱۲ جوزا

تشکیل ائتلاف های سیاسی در آستانه انتخابات، از مهمترین موضوع هایی است که روزنامه های چاپ امروز کابل به تحلیل و بررسی آن پرداخته اند.

روزنامه هشت صبح نوشته که آنچه میان "سیاست بازان" افغانستان با عنوان "تشکیل ائتلاف" جریان دارد، بیشتر به کار "تیکه داران" (پیمانکاران) در روز مزایده شباهت دارد تا تشکیل ائتلاف سیاسی.

به نظر هشت صبح، تنها تفاوت میان طرف های ائتلاف ها و پیمانکاران در این است که پیمانکاران از پول خود هزینه می کنند و ائتلافی ها از "پول مردم بی نوا".

روزنامه در ادامه نوشته است که با ین حال "کمترین امیدی به برگزاری انتخابات شفاف بعید به نظر می رسد و تنها نتیجه آن ایجاد بدبینی میان مردم در مورد انتخابات، دموکراسی و قانونیت خواهد بود".

روزنامه ماندگار با تعبیرهایی مانند "معامله سیاسی" و "معامله گری" در تشکیل این ائتلاف ها سخن رانده و انتقاد کرده است که در مورد سهم مردم در این "معامله ها" جای "چند و چون" فراوان وجود دارد.

به نظر روزنامه، تشکیل ائتلاف ها و پیدا کردن وجوه مشترک در راهبردها و برنامه میان نامزدها و گروههای سیاسی در ذات خود کار بدی نیست، اما به تعبیر روزنامه آن چه این روزها در افغانستان جریان دارد "چیز دیگری" است.

به نوشته ماندگار، حامد کرزی اخیراً در یک مهمانی از دکتر عبدالله، نامزد جبهه ملی در انتخابات درخواست کرد که به نفع او از نامزدی منصرف شود، اما آقای عبدالله این درخواست را "به صراحت" رد کرد.

نخست در صفحه اول خود نوشته که تشکیل این ائتلاف ها زمانی زیبا و دوست داشنتی است که "درون مایه نرم" داشته باشد و منافع مردم و مصالح ملی جوهره اصلی ان باشد.

به نظر نویسنده، اما اگر این "یکی شدن ها" بر اساس مصالح ملی نباشد و برای سرمایه دارتر شدن خود باشد، افغانستان بار دیگر به "گذشته های تلخ" بازخواهد گشت و آن گاه باید منتظر "فرج موعود" و فرار از وضع موجود بود.

نخست در ادامه نوشته که اگر حالت دوم پیش آید اصلاح شرایط کنونی افغانستان کار "مردان افغانستان" نیست بلکه منتظر بود تا "دستی از غیب برون آید و کاری بکند."

اما روزنامه سروش ملت "حضور گسترده مردم در انتخابات" را مهم دیده و تاکید کرده که مردم باید با نگاهی واقعبینانه به برنامه های نامزدها و با آگاهی دست به انتخابی درست بزنند.

به نظر سروش ملت، "در میان نامزدهای موجود چهره های مطرح و دارای پیشینه واضح و تا حدودی مشخص هستند که بررسی آنها چندان دشوار نیست."

نویسنده در ادامه افزوده که مردم افغانستان می خواهند با "ضعف ها و ناکارآمدی ها" مبارزه کنند و دیگر خواستار بازگشت "آنارشیسم، استبداد و انحصار" نیستند.

روزنامه افغانستان در سرمقاله خود نوشته که تامین امنیت انتخابات به دلیل این که روند برگزاری آن عمومی ترین روند سیاسی ملی است، "اهمیت فوق العاده ای" دارد.

به نظر نویسنده کوچکترین حادثه و یا خدشه در برگزاری انتخابات می تواند ضربه بزرگی به پیکر نظام سیاسی کشور وارد کند.

روزنامه اراده با اشاره به ورود هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی در آستانه برگزاری انتخابات به افغانستان نوشته که اگر این نیروها بتوانند به دقت عملیات خود را علیه طالبان به راه اندازند و ضربه کاری به آنان وارد کنند، امنیت انتخابات تا ۲۹ اسد/مرداد تامین خواهد شد.

به نظر روزنامه در حاضر طالبان در هر دو سوی مرز دیورند، هم در پاکستان و هم در افغانستان به شدت تحت فشارند؛ اگر نیروهای آمریکایی در چنین وضعیتی نتوانند پیروز به درآیند، در آینده هم به پیروزی دست نخواهند یافت.

مطالب مرتبط