محبوبه جباری، در برنامه خاطره ها و ترانه ها

اين هفته در برنامه ی خاطره ها و ترانه ها، محبوبه جبارى هنر پيشه معروف تیاتر، سينما و راديو تلويزيون افغانستان خاطرات خود را قصه میکند.

محبوبه جبارى در يک خانواده ی روشنفکر تولد شد.

او براى اولين بار که هنوز ده ساله نشده بود، در کنسرتى در "پوهنى نندارى" کابل هنگام اجرای آهنگ گلفروش خانم پروین، در نقش گلفروش ظاهر شد.

پس از آن محبوبه جبارى به راديویی رفت و کار را در برنامه هاى کودکان راديو آغاز کرد و سپس در درامه هاى راديویى، ديالوگ ها، داستان هاى دنباله دار و نمايشنامه هاى تلويزيونى، تياتر تلويزيونى نقش هاى عمده را بازى می کرد و تهيه کننده ی چند برنامه در راديو نیز بود.

در سال ١٣٧٢ خورشیدی با خانواده اش به پاکستان مهاجرت کرد و به عنوان کارمند حرفوى برنامه هاى آموزشى و تربيتی بى بى سى در پشاور آغاز به کار کرد.

اکنون محبوبه جباری در کابل زندگی می کند و کارهای هنری خود را در برنامه های آموزشی و تربیتی بی بی سی ادامه می دهد.

خاطرات محبوبه جباری را از زبان خودش بشنوید.