افغانستان و عراق روابط دپلوماتیک خود را از سر می گیرند

پرچم های افغانستان و عراق

مقامات افغان می گویند به زودی روابط دپلوماتیک خود را با عراق از سر می گیرند.

وزارت خارجه افغانستان گفت که به این منظور، هیاتی از افغانستان به عراق رفته و انتظار می رود پس از این، دیداری میان افغانستان و عراق در سطح وزرای خارجه نیز صورت گیرد.

به گفته مقامات افغان، دولت عراق نیز با مسئله آغاز روابط دپلوماتیک توافق کرده است.

افغانستان و عراق، در ظرف دوازده سال گذشته روابط مستقیم دپلوماتیک نداشته اند. این روابط در زمان ریاست جمهوری صدام حسین و در زمانی که طالبان در افغانستان حاکمیت داشتند، قطع شده بود.

احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان می گوید که درخواست از سر گیری روابط دپلوماتیک با عراق، از سوی افغانستان مطرح شده و با استقبال عراق روبرو شده است.

آقای فقیری می گوید: "افغانستان و عراق در گذشته نیز با هم روابط دپلوماتیک داشته اند و حالا می خواهیم این روابط را از سر بگیریم. این نخستین تلاشها برای آغاز روابط دپلوماتیک است و انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان و عراق نیز به زودی با هم دیدار کنند."

سخنگوی وزارت خارجه افغانستان همچنین گفت که در نظر است ساختمان سفارت افغانستان در بغداد که در اثر خشونت ها در عراق تخریب شده، دوباره بازسازی و آماده فعالیت شود.

آقای فقیری ابراز امیدواری کرد که آغاز روابط دپلوماتیک میان افغانستان و عراق، در مناسبات افغانستان با سایر کشورهای اسلامی نیز تاثیرات مثبتی داشته باشد.