روزنامه های کابل: 20 جوزا - انتخابات

انتخابات آینده ریاست جمهوری که قرار است در ماه اسد/ مرداد برگزار شود، بحث محوری بیشتر روزنامه های امروز چاپ کابل را به خود اختصاص داده است.

روزنامه ماندگار این سوال را مطرح کرده که در انتخابات آینده به چه کسی باید رای داد و معیار رای دهی و رفتن به پای صندوق های رای چیست؟

به نظر نویسنده این روزنامه از دیر زمانی موضوع "شایستگی" در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از نظر افتاده و عمدتا مردم به کسانی رای می دهند که با کارت قومی و ملیتی وارد این کار و زار می شوند.

روزنامه ماندگار به این باور است که این مساله زیان های زیادی را به روند دولت و ملت سازی در افغانستان وارد کرده و نگذاشته یک دولت "کثرالابنیاد" در این کشور شکل بگیرد.

ماندگار در ادامه یادداشت خود به انتخابات آمریکا اشاره کرده و نوشته انتخابات در این کشور درس های آموزنده ای برای مردم افغانستان دارد.

هفته نامه آگاه عدم شرکت مهاجران افغان در ایران و پاکستان را یک اقدام عمدی و سیاسی تعبیر کرده و نوشته این گونه برخورد ها با مهم ترین روند سیاسی کشور می تواند سلامت و همگانی بودن انتخابات را زیر سوال ببرد.

نویسنده به این نظر است که اگر از شرکت شماری به بهانه های مختلف در انتخابات جلوگیری شود و شماری هم به دلایل ناامنی نتوانند به پای صندوق های رای بروند، آنگاه به باور نویسنده آنانی که رای خواهند داد خواست اکثریت جامعه را به نمایش نمی گذارند.

کمیسیون مستقل برگزاری انتخابات افغانستان کمبود هزینه برای شرکت مهاجران را دلیل اصلی عدم برگزاری انتخابات در خارج از افغانستان اعلام کرده است.

روزنامه چراغ مناطق تحت کنترل مخالفان دولت را مهم ترین چالش بر سر راه انتخابات دانسته و نوشته عدم شرکت ساکنان این مناطق می تواند سراسری بودن انتخابات را، به عنوان مهم ترین اصل برگزاری آن با خطر مواجه کند.

روزنامه نخست حضور جنگ سالاران را در انتخابات سال روان نگران کننده توصیف کرده است. روزنامه نخست می نویسد هنوز شمار زیادی از این گونه افراد در جامعه حضور دارند که از راه تفنگ زندگی می کنند و درآمدهای سرشار در اختیار دارند.

روزنامه همچنین هشدار نمایندگی سازمان ملل متحد (یوناما) در افغانستان را در این مورد بجا خوانده ولی از این نهاد خواسته تا در افشای هویت این افراد خاموشی اختیار نکند.

روزنامه اراده افزایش ناامنی ها در افغانستان را در آستانه برگزاری دومین دور انتخابات چالشی در برابر نیروهای امنیتی افغان و سربازان خارجی مستقر در این کشور دانسته است.

به نظر نویسنده طالبان تلاش دارند با نا امن کردن مناطق مختلف افغانستان بر سر راه برگزاری انتخابات مانع ایجاد کنند.

مطالب مرتبط