روزنامه های کابل: پنجشنبه 21 جوزا

لغو تعلیق وظیفه ژنرال عبدالرشید دوستم از سمت رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح (درستیزوال) افغانستان از سوی رییس جمهور کرزی، در روزنامه های امروز کابل بازتاب گسترده ای یافته است.

پس از آنکه سال گذشته، اکبربای، رییس شورای ترک تباران افغانستان ادعا کرد که ژنرال دوستم او را مورد لت و کوب قرار داده، وظیفه آقای دوستم از سوی دادستانی کل به حالت تعلیق درآمد و این موضوع منجر به محاصره خانه ژنرال دوستم از سوی پلیس و وخامت روابط او با رییس جمهور کرزی شد.

روزنامه نخست در سرمقاله خود به همین موضوع پرداخته و این اقدام حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان را با حمایت حزب ژنرال دوستم از آقای کرزی در انتخابات آینده، مرتبط دانسته است.

این روزنامه نوشته که لغو تعلیق وظیفه ژنرال دوستم از سوی رییس جمهور کرزی، (بدون توجه به اینکه صدور حکم تعلیق وظیفه ژنرال دوستم تا چه حد به جا بود) این معنا را می رساند که "معیار خوب و بد، خدمتگار و جنایتکار، مدافع حقوق مردم و ناقض آن، در ذهن و ضمیر سیاسی آقای کرزی، موافقت و مخالفت افراد با ایشان است."

روزنامه نخست با اشاره به ضرب المثل معروف "آدم بکش بیا پهلوی من ایستاد شو" از عملکردهای حامد کرزی برای آنچه که نویسنده ادامه ریاست جمهوری اش خوانده، به شدت انتقاد کرده و نوشته که اینگونه عملکردها این پیام را به مردم می دهد که "در فرهنگ سیاسی آقای کرزی، برای باقی ماندن در سکان قدرت برای پنج سال آینده، هیچ گونه رویکردی غیرمشروع و غیرقانونی نیست."

روزنامه آرمان ملی نیز نوشته که رییس جمهور کرزی، با لغو تعلیق وظیفه ژنرال دوستم، در پی بدست آوردن آرای طرفداران دوستم در انتخابات است.

این روزنامه نوشته که "ما پیرامون بی گناهی و یا قصوری که دوستم دارد یا ندارد، سخنی نداریم..." ولی نویسنده افزوده "رییس جمهور از هر فرصتی به نفع خود استفاده می کند و برای او فرقی نمی کند که اقداماتش برای بهره جوبیی از اوضاع، قانونی است یا غیرقانونی."

روزنامه هشت صبح اما به این موضوع از زاویه دیگری نگریسته است.

هشت صبح نوشته که لغو تعلیق وظیفه ژنرال دوستم، "تحفه ای است که به پیشواز سفر وزیر خارجه ترکیه به کابل" از سوی حامد کرزی داده شد.

هشت صبح، ترکیه را از جمله کشورهای "تاثیرگذار" در سیاست های افغانستان تعبیر کرده و نوشته که حضور پرقدرت ژنرال دوستم در افغانستان، برای ترکیه مهم است.

این روزنامه نوشته: "ترکیه نمی خواهد به سادگی از نقش تاثیرگذار دوستم در میان قوم ازبک و ترکمن های افغانستان چشم پوشی کند."

هشت صبح افزوده که حضور مجدد دوستم در افغانستان، در حالی که جناح بندی های سیاسی در آستانه انتخابات این کشور در حال شکل گیری است، به "پراکندگی قومی و سیاسی که اکنون در میان اقوام ازبک و ترکمن وجود دارد، سر و سامان می بخشد."

مطالب مرتبط