شعارهایی انتخاباتی در نخستین روز پاره شدند

پوسترهای انتخاباتی

بامداد امروز که مردم کابل از خانه های خود بیرون برآمدند، با پوسترهای تازه نصب شده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در دیوارها مواجه شدند.

البته این نه غیرمنتظره بود و نه خیلی تازه؛ به دلیل این که پیش از این بسیاری ها می دانستند که مبارزات انتخاباتی از بیست و ششم جوزا/خرداد آغاز می شود؛ از سوی دیگر، مردم چنین پوسترها را در سه انتخابات گذشته، ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی، هم دیده بودند.

اما ساعاتی پس از نصب این پوسترها شمار زیادی از آنها پاره شدند. برخورد مردم در بسیاری از خیابان ها و کوچه های شهر کابل با این پوسترها سرد و حتی گاه نامناسب بود. پاره کردن پوسترها خود حکایت از این گونه برخوردها دارد.

اسماعیل یکی از جوانان کابل می گوید: "مردم به دلیل گذشته بد بسیاری از این کاندیداها آنها را دوست ندارند. آنها کار درستی انجام نداده اند."

'دورغ'؟

اسماعیل می گوید یکی دیگر از دلائل پاره کردن پوسترهای تبلیغاتی، شعارهایی است که نامزدها در پوسترهای خود چاپ کرده اند، اما مردم به درستی این شعارها شک دارند.

او گفت: "بسیاری از این شعارها دروغ است. کاندیداها امروز شعار می دهند و فردا که به قدرت رسیدند شعارهای خود را فراموش می کنند."

علی نوری جوانی دیگر در کابل گفت شاید یکی دیگر از دلائل پاره کردن پوسترهای نامزدها این است که هواداران نامزدها پوسترهای آنان را در دیوارهای خانه های مردم نصب می کنند.

به گفته او، مردم که خانه های خود را تازه ساخته و رنگ کرده اند، میل ندارند پوسترهای نامزدهای انتخاباتی برآن کوبیده شود.

شعارهایی که بسیاری از نامزدها در برگه های تبلیغاتی خود چاپ کرده اند که هم برای بسیاری های تازگی ندارند. بیشتر این شعار ها در باره امنیت، بازسازی، کار و مبارزه با فساد است.

بسیاری از این شعارها در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری هم دیده می شد، چیزهایی که به نظر بسیاری از مردم ضرورت آنها هیچ تردید ندارد.

اما اکنون بسیاری می گویند شاید به دلیل این که ظرف چند سال اخیر علی رغم حضور گسترده جامعه بین المللی و شعارهای سیاستمداران افغان امنیت و توسعه اقتصادی در کشور تحقق نیافته، دیگر مردم به شعارهای سیاستمداران و نامزدهای انتخابات باور ندارند.

برخی از نامزدها هم از واژه "تغییر" در شعارهای خود استفاده کرده اند- واژه ای که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی خود با انتقاد از برنامه های سلفش، جورج بوش، از آن استفاده کرد.

پس از آن کلمه تغییر در جهان به پیمانه گسترده ای به کار گرفته شد، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ جوزای ایران هم از سوی یکی از نامزدها مورد استفاده قرار گرفت.

با این همه شمار زیادی از مردم در کابل نمی خواهند در باره برنامه ها و شعارهای نامزدهای انتخابات سخن بگویند. مغازه داری در کابل گفت: "نه در انتخابات شرکت می کنم، نه رای می دهم و نه در باره کارهایی که این ها (نامزدها) می کنند کاری دارم."

اما شماری دیگر به این نظر نیستند. علی نوری مغازه داری دیگر در شهر نو کابل گفت: "در انتخابات شرکت می کنم برای این که به این نظر هستم که مردم باید با رای خود رئیس جمهوری صادق انتخاب کنند که به مردم رنج دیده افغانستان کمک کنند."

اگر چه او در ادامه سخنانش گفت: "مطمئن نیستم که در میان نامزدها چنین کسی وجود داشته باشد."

استقبال سرد مردم کابل در نخستین روز آغاز مبارزات انتخاباتی شاید بسیار دور از انتظار نباشد و باید دید که آیا نامزدان می توانند در طول مبارزات انتخابات انتخاباتی این وضعیت را تغییر دهند؟

مطالب مرتبط