تجربه شوراهای ولایتی در افغانستان چگونه بوده است؟

انتخابات افغانستان - عکس از آرشیو

چهار سال پس از ایجاد شوراهای ولایتی در افغانستان، بسیاری ها نقش این شوراها را در مناطق شان ضعیف ارزیابی می کنند.

شماری از اعضای شوراهای ولایتی افغانستان نیز با این نظر موافق اند و آن را ناشی از "نقش مشورتی" این شوراها می دانند.

چهار سال پیش توام با انتخابات پارلمانی در افغانستان انتخابات شوراهای ولایتی نیز در سراسر این کشور برگزار شد.

در حال حاضر در نظر است که انتخابات شوراهای ولایتی، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ماه اسد / مرداد سال روان در افغانستان برگزار شود.

'مشاور و ناظر'

شوراهای ولایتی در افغانستان به این هدف ایجاد شدند که رابطه مردم با مسئولان محلی را افزایش دهند و مردم از طریق این شوراها، مطالبات و خواسته های خود را مطرح کنند.

برنا کریمی، معاون ارگانهای محلی افغانستان به این بعد ساختاری شوراهای ولایتی تاکید می کند.

آقای کریمی می گوید: "شوراهای ولایتی یگانه نهاد انتخابی در سطح ولایات است که نظر به قانون اساسی افغانستان، وظیفه آن مشوره دادن در امور حکومت و نظارت بر اعمال حکومت است." حالا پس از گذشت چهار سال از ایجاد نخستین شوراهای ولایتی، این شوراها در اجرای وظایف خود تا چه حدی موفق بوده اند؟

پاسخ شهروندان افغان به این سوال متفاوت است، شماری از آنها شوراهای ولایتی را ستایش می کنند و برخی دیگر نیز از عملکرد ضعیف و کمرنگ این شوراها سخن می گویند.

معاون ارگان های محلی افغانستان این تفاوت دیدگاه را مربوط به میزان رابطه و همکاری شوراهای ولایتی با مقام های محلی می داند.

آقای کریمی می گوید در ولایاتی که شوراهای ولایتی با مقام های محلی و به ویژه والی ها، روابط خوبی داشته اند، توانسته اند دستاوردهایی داشته باشند، اما در مناطقی که روابط میان شوراها و مقام های ولایتی خوب نبوده، نقش شوراها نیز ضعیف بوده است.به گفته برنامه کریمی دلیل این مساله در واقع این است که وظایف شوراهای ولایتی در قانون شوراها مشخص نبوده است.

اعتراض شورای ولایتی غزنی

در موراردی هم دیده شده است که مقام های محلی و اعضای شورای ولایتی نه تنها همکاری نداشته اند بلکه اختلاف آنها بر سر مساله ای ماه ها طول کشیده است. از جمله می توان به اختلاف اعضای شورای ولایتی غزنی با والی این ولایت نام برد.

اعضای شورای ولایتی غزنی نزدیک به چهار ماه است که در اعتراض به برنامه های والی دفتر شورا را بسته اند و به رسم اعتراض در کابل به سر می برند. اعضای شورای ولایتی اتهاماتی را نیز علیه والی غزنی مطرح کرده اند اما عثمان عثمانی، والی غزنی اعضای شورای ولایتی را به استفاده جویی از موقعیت خود و دخالت در امور اجرایی متهم می کند.

دولت افغانستان هیاتی را موظف کرده تا تنش ها میان والی و شورای ولایتی غزنی را بررسی کند، نتایج این بررسی ها تا حالا اعلام نشده است.

برنامه کاری جدید

شوراهای ولایتی با توجه به سابقه کاری خود در افغانستان هنوز با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو است ولی معاون ارگان های محلی می گوید برنامه جدید شوراهای ولایتی ساخته شده و در دوره های بعدی، موثریت کار شورا ها بیشتر خواهد شد.

آقای کریمی می گوید: "نقش این شوراها از حالت نظارتی و مشورتی بیرون نمی شود، چون حکم قانون اساسی در این مورد همین است، ولی با اجرای برنامه جدید صلاحیت ها و مسئولیت های اعضای شورا، مشخص خواهد شد."

شوراهای ولایتی در مجموع افغانستان، 420 عضو دارد. دو تن از اعضای شوراهای ولایتی از سوی مخالفان دولت در شهرهای غزنی و قندهار به قتل رسیده اند و شماری هم از وظایف خود کناره گیری کرده اند.

در دور اول انتخابات شوراها، بیش از 2300 نفر شرکت داشتند و در دور دوم که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تا دو ماه دیگر برگزار می شود، این رقم به 3324 نامزد افزایش یافته است.