خبرنگاران الجزیره در افغانستان آزاد شدند

خبرنگاران الجزیره

دو خبرنگار افغان شبکه تلویزیونی الجزیره، دو - سه روز پس از آنکه از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند، دوباره آزاد شده اند.

شبکه تلویزیون الجزیره گفته بود که از زمان بازداشت این خبرنگاران - قیس عظیمی و حمیدالله شاه - موفق به برقراری تماس با آنها نبوده است.

این خبرنگاران پس از تهیه گزارشی از شمال افغانستان بازداشت شدند که در آن قیس عظیمی با اعضای گروه طالبان ملاقات می کند.

این گزارش در ولایت کندوز در نزدیک مرز تاجکستان تهیه شده و به تاریخ یازدهم جون از شبکه تلویزیون الجزیره پخش شد.

مسئولان الجزیره می گویند، این خبرنگاران بدون اتهام مشخصی بازداشت شده و هیچ اطلاعاتی در مورد دلیل بازداشت و محل نگهداری آنان ارایه نشد.

مصاحبه با طالبان؟

دیوید چتر، خبرنگار الجزیره در کابل، قبل از آزادی همکارانش گفت: "ما نمی دانیم که چه اتهامی علیه آنها مطرح است. نمی دانیم چه زمانی آنها آزاد خواهند شد. ما هیچ چیزی نمی دانیم."

او افزود: "نیروهای امنیت ملی که خبرنگاران ما را گرفته اند، ما را به تهیه گزارش نامتوازن متهم می کنند که در آن از جناح دولت واکنشی وجود نداشته... این واضحا نادرست است... آنها همچنین ما را به فیلم گیری از چیزی که تقلبی بوده و از سوی طالبان صحنه سازی شده، متهم می کنند، کاری که نکرده ایم."

الجزیره گفت که مقامات افغان، خواستار دستیابی به نسخه ای از گزارش تلویزیونی شده بودند که این دو خبرنگار افغان، دو روز پیش از بازداشت شان تهیه کرده بودند.

خبرنگار الجزیره در کابل تاکید می کند که گزارش آنها نامتوازن نبوده و برای برقراری توازن در آن، با نیروهای آلمانی مستقر در کندوز مصاحبه شده بود.

اداره امنیت ملی افغانستان، معمولا در مورد چنین بازداشتهایی، به رسانه ها جزییات نمی دهد و در این مورد خاص نیز، واکنشی از سوی امنیت ملی در مورد دلیل بازداشت این دو خبرنگار صورت نگرفته است.

مطالب مرتبط