نشریات کابل: یکشنبه 31 جوزا

روزنامه های چاپ امروز کابل، مسایل مختلفی از جمله پناهجویان افغان، مشکل کشته شدن غیرنظامیان در عملیات نیروهای خارجی و مسئله انتخابات را مورد بررسی قرار داده اند.

روزنامه نخست، سرمقاله خود را با عنوان "پناهندگان افغان؛ قربانیان بی توجهی دولت افغانستان و سازمان ملل متحد، به پیام کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در روز بین المللی مهاجرت اختصاص داده و به شدت انتقاد کرده که در این پیام، از مهاجران افغان نامی برده نشده است.

روزنامه نخست نوشته که اگرچه سازمان ملل متحد در گذشته برنامه های کمکی برای مهاجران افغان به ویژه در کشورهای ایران و پاکستان داشته، اما به باور نویسنده، "رویکردهای این سازمان در مورد برخورد کشورهای میزبان با مهاجران افغان، تفاوت چندانی با عملکردهای منفعلانه حکومت افغانستان نداشته است."

این روزنامه از حکومت افغانستان نیز انتقاد کرده که به عنوان کشوری که "بیشترین تعداد پناهجویان دنیا شهروندان همین کشور هستند" در روز جهانی مهاجرت، هیچ پیام و یا هیچ حرفی برای آنها نداشت.

روزنامه ماندگار با توجه به مبارزات انتخاباتی افغانستان، بحث قانون اساسی و آنچه را که روزنامه خلاء های این قانون می خواند برجسته کرده و بر نیاز "تعدیل" این قانون پس از برگزاری انتخابات تاکید کرده است.

یکی از مواردی که روزنامه ماندگار به آن اشاره دارد، نظام ریاستی است که قانون اساسی برای افغانستان در نظر گرفته است.

نویسنده ماندگار باور دارد که در فضای منحصر به فرد افغانستان، حاکمیت نظام ریاستی و دادن "صلاحیت های مهم و اساسی به شخص رئیس جمهوری" می تواند در بسیاری موارد خطر آفرین باشد و تنها راه حل به نظر نویسنده، تغییر این نظام به نظام پارلمانی است.

این روزنامه افزوده که هر کسی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برنده شود، تعدیل در قانون اساسی را باید در نظر داشته باشد.

روزنامه افغانستان، در سرمقاله خود بحران مواد مخدر و رابطه آن با نا امنی های افغانستان را بررسی کرده است.

این روزنامه نوشته که در مناطق نا امن افغانستان، کشت و تولید مواد مخدر بیشتر است و این مسئله "ریشه های تروریسم" را در منطقه قوی تر می کند.

نویسنده باور دارد که موجودیت هر یک از این دو مشکل - نا امنی و مواد مخدر - مبارزه دیگری را برای دولت افغانستان و کشورهای خارجی دشوار کرده است، چون به نظر نویسنده، مواد مخدر، نا امنی و نا امنی مواد مخدر را تقویت می کند.

روزنامه راه نجات، در مطلب مفصلی به بررسی عملیات نیروهای خارجی در افغانستان پرداخته و از کشتار غیرنظامیان در این عملیات انتقاد کرده است.

نویسنده باور دارد که نیروهای خارجی، از همان آغاز ورود به افغانستان برای پیگرد و سرکوب القاعده و طالبان، از حساسیت موضوع و پیچیدگی حضور جنگجویان در میان مردم غیرنظامی، آگاهی کافی نداشتند.

این روزنامه شیوه جنگ نیروهای خارجی در افغانستان را "اشتباه" توصیف کرده و نوشته که در یک جنگ چریکی، و نه جبهه ای، نمی توان از حملات هوایی و بمباران مناطقی که احتمال حضور غیرنظامیان در آن می رود، استفاده کرد.

مطالب مرتبط