مجددی: در باره حمایت از کرزی 'استخاره کردم'

مجددی

صبغت الله مجددی، رئیس سنای افغانستان می گوید برای حمایت از نامزد خاصی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، استخاره کرده و به او "اشاره" شده است که از حامد کرزی حمایت کند.

آقای مجددی به خبرنگاران در کابل گفت که آقای کرزی فرد مناسبی برای پیشبرد امور در افغانستان است و انتظار می رود در دور بعدی ریاست جمهوری (در صورت پیروزی) کارهای بهتری برای افغانستان انجام دهد.

رئیس سنای افغانستان که همزمان رئیس کمیسیون تحکیم صلح نیز هست، گفت که حمایت خود را از نامزدی آقای کرزی در انتخابات، به کسانی اعلام می کند که "منتظر مشورت" او در این زمینه بوده اند.

آقای مجددی گفت که حامد کرزی، در میان سایر نامزدهای انتخابات از "درجه حسنات" بالاتری برخوردار است.

'سنجش های عجیب و غریب'

آقای مجددی گفت: "بسیار دقت کردیم، استخاره ها کردیم، و بسیار کوشش کردیم که به کسی رای دهیم که برای آینده افغانستان مفید باشد. بعد از بسیار تحقیق، و بسیار مباحثه و سنجش های عجیب و غریب، آخر به همین نتیجه رسیدیم که آقای کرزی با آنکه بعضی اشتباهات در گذشته کردند اما دیگر تکرار نکنند، بهتر دانستیم که به ایشان نظر مثبت دهیم و از طرف ما به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شوند."

آقای مجددی در جواب به یک خبرنگار که خواستار وضاحت بیشتر در مورد "استخاره" او در مورد انتخابات بود، گفت: "معلوم است که استخاره کردیم، به ما یک اشاراتی شد از طرف خداوند که به همین (کرزی) رای بدهید."

او افزود: "در حدیث شریف آمده که اگر یک کار مهم می کنید، سفری یا نکاحی، استخاره کنید تا خداوند چه می گوید."

این سخنان آقای مجددی، در روزنامه های امروز چاپ کابل بازتاب گسترده ای داشته است.

بسیاری از این روزنامه ها، از این سخنان با لحن طنز آمیز یاد کرده و شماری دیگر نیز از آن به عنوان "استفاده ابرازی از دین" انتقاد کرده اند.

آقای مجددی، از چهره های جهادی افغانستان است و در سال 1371 خورشیدی، پس از پیروزی مجاهدین، برای دو ماه به عنوان رئیس جمهوری در افغانستان کار کرد.

او همچنین رئیس لویه جرگه تصویب قانون اساسی افغانستان بود و پس از تشکیل پارلمان افغانستان در سال 2005، به عنوان رئیس مجلس سنای افغانستان انتخاب شد.

مطالب مرتبط