صلیب سرخ:جنگ عمده ترین دلیل آوارگی افغانها

پناهجویان افغان در ایران

کمیته بین المللی صلیب سرخ در یک نظرسنجی تازه گفته است که آوارگی میلیون ها غیرنظامی در سراسر جهان یکی از مهمترین پیامدهای جنگ در بخش های مختلف جهان بوده است.

در این نظرسنجی که بخشی از آن به آوارگان جنگ های افغانستان اختصاص دارد، آمده است که 76 درصد از شهروندان افغان که با آنان مصاحبه شده، گفته اند که به دلیل مشکلات ناشی از جنگ مجبور به ترک خانه های خود شده اند.

مسئولان کمیته صلیب سرخ در کابل، با توجه به نتایج این نظرسنجی می گویند که افغانها، نسبت به سایر شهروندان کشورهای جنگ زده، متحمل آسیب بیشتری شده اند.

در این نظرسنجی،علاوه بر افغانستان، هفت کشور دیگر نیز بررسی شده است که شامل کلمبیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، گرجستان، هائیتی، لبنان، لیبریا و فیلیپین می شود.

جدایی از خانواده

جسیکا باری، مسئول اطلاعات و نشرات کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل، هدف از این نظرسنجی را بررسی تاثیرات جنگ و بحران بر غیرنظامیان عنوان کرده است.

او گفت که این نظرسنجی، سه موضوع مهم را در مورد افغانستان بیان می کند: "اول کسانی که در اثر جنگ ها مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. دوم کسانی که از دسترسی به خدمات اولیه محروم شده اند و سوم افرادی که در این مدت از اعضای خانواده خود جدا شده و به دور مانده اند."

خانم باری افزود: "76 درصد کسانی که با آنها مصاحبه شده گفته اند که در نتیجه خشونت ها، به نحوی مجبور به ترک خانه های خود شده اند. جنگ در افغانستان هنوز هم جریان دارد و مردم بیشتری مجبور به ترک خانه های خود می شوند."

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد که 61 درصد از کسانی که با آنان مصاحبه شده است، از مفقود شدن یکی از نزدیکان خود صحبت کرده اند.

به گفته خانم جسیکا باری، عده ای از افغان های بیجاشده حتی پس از بازگشت به کشورشان دیگر نمی توانند مانند گذشته زندگی کنند و از دسترسی به خدمات اولیه نیز محروم اند. به گفته او افراد و خانواده هایی هستند که حتی امکان رفتن به روستاهای شان را از دست داده اند.

هرچند در این نظرسنجی کمیته صلیب سرخ، به تلفات غیرنظامیان در افغانستان ظرف سال های اخیر اشاره نشده است اما کمیته صلیب سرخ از تمام جناح های درگیر در افغانستان خواسته است که از آسیب رساندن به غیر نظامیان جلو گیری کنند.

براساس آمار ارائه شده از سوی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، تنها در سال 2008 بیش از دو هزار غیرنظامی در جریان خشونت ها در این کشور کشته شده اند.

مطالب مرتبط