انظار مردم از شوراهای ولایتی

چهار سال پیش ،همزمان با انتخابات پارلمانی در افغانستان، انتخابات شوراهای ولایتی نیز در سراسر این کشور برگزار شد. شوراهای ولایتی در مجموع افغانستان، 420 عضو دارد.

در دور دوم که همزمان با انتخابات ریاست جمهوری تا دو ماه دیگر برگزار می شود، 3324 نفر نامزد عضویت در شوراهای ولایتی هستند.

شوراهای ولایتی در افغانستان به این هدف ایجاد شد که رابطه مردم با مسئولان محلی را افزایش دهد و مردم از طریق این شوراها، مطالبات و خواسته های خود را مطرح کنند.

شوراهای ولایتی یگانه نهاد انتخابی در سطح ولایات است که نظر به قانون اساسی افغانستان، وظیفه آن مشوره دادن در امور دولت و نظارت بر اعمال نهاد های دولتی است. حالا پس از گذشت چهار سال از ایجاد نخستین شوراهای ولایتی، این شوراها تاچه حدی در اجرای وظایف خود موفق بوده اند؟

از نظر شما نقاط ضعف و قوت این نهاد های منتخب در ساختار کنونی افغانستان کدام هاست؟

برای طرح دیدگاه ها و سوال های تان در این باره می توانید پنجشنبه ساعت 6 و 45 دقیقه عصر به وقت افغانستان، در برنامه ی صدای شما شرکت کنید.

شمار می توانید در هنگام پخش برنامه به ما زنگ بزنید: ۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

همچنین می توانید در هنگام پخش برنامه به ما SMS یا پیامک بفرستید: ۰۰۴۴۷۷۸۶۲۰۸۸۸۸

یا هم به نشانی زیر به ما ایمل کنید:

dari@bbc.co.uk