روزنامه های کابل: یکشنبه ۷ سرطان

سخنان تازه حامد کرزی، رئیس جمهوری و نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در صفحات روزنامه های چاپ کابل بازتاب گسترده ای داشته است.

آقای کرزی روز گذشته، شنبه، 6 سرطان/تیر، حضور سفیران خارجی در نشست های مطبوعاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به شدت مورد انتقاد قرار داد. این انتقاد در پی آن صورت گرفت که کارل ایکن بیری، سفیر آمریکا با عبدالله عبدالله، اشرف غنی احمدزی و میرویس یاسینی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور ملاقات داشت.

روزنامه نخست واکنش حامد کرزی به دیدارهای سفیر آمریکا با شماری از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را "برخورد سیاسی و ابزاری با مسائل مهمی مانند منافع ملی" دانسته است.

به نظر نخست، این گونه برخوردها زمینه بازگشت کشور به سالهای پیش از ۱۳۸۰ خورشیدی را فراهم می کند. در این سال طالبان رژیم طالبان سقوط کرد.

سرمقاله نویس نخست همچنین به این عقیده است که آقای کرزی به تداوم نظام متمرکز ریاستی "گرایش عمیق و فطری" دارد و نمی خواهد از قدرت "بی حد و حصرش" کاسته شود.

هشت صبح نوشته که نگرانی آقای کرزی ناشی از آن است که حضور سفیران خارجی با نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در نشست های مطبوعاتی "در نظر مردم نشانی از حمایت خارجیان از نامزد مشخص تلقی شود."

همچنین به نظر نویسنده، آقای کرزی نگران است که در جایی که از "تغییر نظام" صحبت می شود، خارجیان نباید در آن شرکت کنند.

به عقیده هشت صبح اما تاکید زیاد بر این نگرانی ها "می تواند بر این ادعا اثر بگذارد که مردم از داشتن حد اقل معیارهای لازم برای تشخیص فردی که می خواهد به ریاست جمهوری برسد، عاجزند."

روزنامه چراغ واکنش های آقای کرزی را "رویایی انتخاباتی کابل-واشنگتن" خوانده و افزوده که این رویارویی منجر به افزایش تنشهای سیاسی و نظامی در کشور خواهد شد.

به نظر نویسنده، آقای کرزی می خواهد با این گونه "حملات شدید لفظی" حریفان خود را در موضع دفاعی قرار دهد و افکار عمومی را علیه آنها بسیج کند.

ماندگار نوشته که سخنان تازه آقای کرزی نشان می دهد که این نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در "موقعیت بدی" قرار گرفته است.

به باور ماندگار، آقای کرزی همچنین نگران این است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشیده شود. آقای کرزی در این نشست گفته بود که آرزو دارد انتخابات به دور دوم نرود.

اما روزنامه دولتی انیس بدون ذکر مورد مشخصی از "مداخله بی مورد و پنهان" برخی کشورها در روند انتخابات سخن گفته و نوشته است که برخی از نامزدان حاضرند برای رسیدن به قدرت با "هر نوع هدفی" معامله کنند.

انیس همچنین تاکید کرده که "جامعه جهانی و کشورهایی که در افغانستان نقش محوری" دارند باید "حساسیت های جامعه ما" را به دقت بررسی کنند و دست به کارهایی نزنند که مغایر "منافع ملی، امنیت و ثبات سیاسی" در کشور باشد.

روزنامه در این نوشته که تحت عنوان "تکلیف کشورهای همکار در انتخابات افغانستان" است، نوشته که این کشورها باید برای تامین امنیت انتخابات در این کشور "تلاش صادقانه و به موقع" کنند.

روزنامه اراده هم در سرمقاله خود نوشته است که "این واقعیت دارد که برخی کشورها در مسائل مربوط به انتخابات افغانستان مداخله می کنند."

به نظر نویسنده کشورهایی که در افغانستان حضور نظامی دارند تلاش می کنند که از برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور به طور "مستقیم و غیرمستقیم" حمایت کنند.

اراده همچنین در باره استفاده از امکانات دولتی به نفع شماری از نامزدها ابراز نگرانی کرده و افزوده اگر برای جلوگیری از این موارد اقدامی نشود، مشروعیت انتخابات زیر سوال خواهد رفت.

مطالب مرتبط