افزایش شمار پناهجویان افغان در تاجیکستان

یکی از عوامل آوارگی میلیونها شهروند غیرنظامی درجهان پیامدهای جنگ در کشورهایشان است. در یکی از نظر سنجی های اخیر صلیب سرخ جهانی، ۷۶ درصد ازپناهجویان افغانی گفته اند که به دلیل ناامنی و بی ثباتی ناشی از جنگ، کشورشان را ترک می کنند.

به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اخیرا شمار پناهجویان افغان در تاجیکستان درمقایسه با سال ۲۰۰۷ بیش از هشتاد درصد افزایش داشته است.

زرینه خوشوقت از دفتر بی بی سی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان که با پناهجویان افغانی در تماس است، می گوید که اکثر مهاجران افغان به دلیل ادامه خشونت و جنگ و نداشتن امنیت در کشورشان به تاجیکستان پناه می آورند.

او می گوید: "در صحبت با چند خانواده افغان، مسئله نداشتن امنیت و بی ثباتی را عامل اصلی ترک کشور خود بیان کردند. نبودن امکانات آموزشی و نگرانی از حمله طالبان به شهرها و روستاها و در بین قشر تحصیلکرده امکان راه یابی به کشورهای اروپایی و کانادا از عواملی است که آنها را وادار به ترک کشورشان کرده است." کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین از پناهجویانی که بعد از اخراج از ایران به تاجیکستان پناه می آورند خبر می دهد.

زرینه خوشوقت می گوید که به گفته کمیساریای عالی از ماه ژانویه سال جاری تاکنون ۱۸۰۰ پناهجوی افغانی از ایران اخراج شده اند و می افزاید: "پناهندگان افغان فقط اجازه یک ماه اقامت در ایران را دارند وپس از آن از این کشور اخراج می شوند. ازبکستان و ترکمنستان هم مدتی است که از پذیرش افغانها خودداری می کنند. در نتیجه تاجیکستان تنها کشور همجواری است که می توانند در آن پناه بگیرند و برخلاف گذشته که اکثر پناهجویان از بین تاجیکها هزاره ها و ازبکها بودند در حال حاضر از سراسر افغانستان و از تمام قومها به تاجیکستان پناهنده می شوند." داوود ناجی از بخش فارسی بی بی سی نیز نابسامانی های فرهنگی اجتماعی را ازدیگر دلایل فرار افغانها از کشورشان می داند و می گوید: "مهاجران افغان به دو گروه تقسیم می شوند. گروهی که برای مدت کوتاهی به تاجیکستان می روند تا از آنجا راهی کشورهای دیگر شوند و گروهی هم که بیشتر طیف فرهنگی تر و تحصیلکرده جامعه افغانستان را تشکیل می دهند به دلیل نابسامانیها فرهنگی، فقدان امکانات آموزشی و اقتصادی به تاجیکستان پناهنده می شوند."

بیشتر پناهجویان افغان را به حاشیه شهرها منتقل کرده اند چون براساس قوانین مهاجرت تاجیکستان پناهجویان خارجی نمی توانند در مرکز شهرها ساکن شوند و این مسئله از نظرآموزش کودکان مشکلاتی بوجود آورده است. همچنین ازنظرمالی و مسکن پناهجویان افغان کمکی دریافت نمی کنند و برای امرار معاش و پرداخت کرایه خانه مجبور به کارکردن هستند. تاجیکستان برخلاف دو کشور ازبکستان و ترکمنستان پناهجویان افغان را می پذیرد شاید به این دلیل که در دهه ۱۹۹۰ و طی دوران جنگ داخلی خونین این کشور هزاران شهروند تاجیکی به افغانستان پناهنده شدند و حال تاجیکستان آنرا جبران می کند. اما کمیساریای سازمان ملل متحد هشدارداده است که اگر روند افزایش شمارپناهجویان افغانی ادامه پیدا کند، ممکن است که تاجیکستان میهمان نواز مجبور به درخواست کمک از جامعه بین الملی شود.

مطالب مرتبط